Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje
BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS
Daiva Bubelienė
Gediminas Merkys
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1180
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogų stresas
visuomenės suvokimas
diskursas

Kaip cituoti

Bubelienė D. ir Merkys G. (2012) „Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 100-110. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1180.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Šiaulių universiteto Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, Šiauliai. Tel. 8 41 595 718
El. paštas: daivabubeliene@gmail.com


Profesorius socialinių mokslų(edukologijos) habilituotas daktaras
Kauno technologijos universitetoSociologijos katedra
K. Donelaičio g. 20, Kaunas. Tel. 8 37 300 144
El. paštas: Gediminas.Merkys@ktu.lt


Straipsnyje pateikiama mokytojų profesinės periodinės spaudos diskurso analizė apie pedagogų stresą, jo veiksnius ir raiškos kontekstus. Visuomenės nuomonę apie mokytojo profesijos prestižą, darbo krūvį, mokytojo sveikatą, mokyklos mikroklimatą ir pan. formuoja žiniasklaidoje atspindimi įvairių veikėjų (žurnalistų, mokytojų, švietimo ir mokslo atstovų, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, tėvų, mokyklų vadovų) politiniai ir socialiniai interesai. Nagrinėjami profesinės veiklos veiksniai, kontekstai ir rizikos šaltiniai, sukeliantys didesnį mokytojų profesinį stresą. Tyrimo metu išryškėjo siužetinės linijos, atspindinčios pedagogų stresui turinčius įtakos veiksnius makro-, organizaciniu ir mikrolygmenimis. Atskleista, kad diskursas apie mokytojų profesinį stresą daugiausiai atspindi makrolygmens socialinius veiksnius, kurie turi esminį poveikį mokytojų darbinio streso raiškai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.