PROFESINIO PERDEGIMO ĮVEIKA IR HOBIS: MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS
MOKYTOJO PROFESIJA: YPATUMAI IR IŠŠŪKIAI
Gediminas Merkys
Daiva Bubelienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2511
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokytojai
darbinis stresas
profesinis perdegimas
hobis
laisvalaikis

Kaip cituoti

Merkys G. ir Bubelienė D. (2013) „PROFESINIO PERDEGIMO ĮVEIKA IR HOBIS: MOKYTOJŲ APKLAUSOS DUOMENYS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 110-125. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2511.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų habilituotas daktaras
Kauno technologijos universiteto Socialinių tyrimų laboratorija
K. Donelaičio g. 20, Kaunas
Tel. 8 37 300 144
El. paštas: Gediminas.Merkys@ktu.lt 

Socialinių mokslų daktarė
Šiaulių universiteto
Edukologijos fakulteto Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, Šiauliai
Tel. 8 41 595 718
El. paštas: daivabubeliene@gmail.com

Straipsnyje pateikiami Lietuvos mokytojų (N = 961) kiekybinės apklausos duomenys. Koncepto ir empirinių tyrimų tradicijos požiūriu apklausa sietina su darbinio streso ir profesinio perdegimo (toliau – PP) tyrimais, taip pat gyvenimo būdo, laisvalaikio ir hobio tyrimais. Ieškota atsakymo į klausimą, ar hobis turi įtakos profesinio perdegimo simptomams sušvelninti? Priklausomam kintamajam – profesiniam perdegimui – matuoti buvo sudaryta psichometrinė skalė, susidedanti iš 39 pirminių indikatorių. Hobio (pomėgio) turėjimas, nepriklausomai nuo jo sąsajų su fiziniu aktyvumu, turi apčiuopiamos įtakos profesinio perdegimo simptomams redukuoti. Mokytojai, turintys hobį ir reguliariai juo užsiimantys, pasižymi silpnesniu profesiniu perdegimu, nei tie mokytojai, kurie hobio neturi arba turi, bet yra į savo hobį menkai įsitraukę ir retai juo užsiima.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.