Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Straipsniai
Rūta Bružienė
Vilnius University
Publikuota 2019-07-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.42.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

universitetų jungimas(is)
politinis diskursas
aukštojo mokslo politika
žiniasklaidos turinio analizė

Kaip cituoti

Bružienė R. (2019) „Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 420, p. 149-162. doi: 10.15388/ActPaed.42.9.

Santrauka

Šiame straipsnyje universitetų jungimas analizuojamas kaip politinis reiškinys, kurio supratimas konstruojamas per viešąjį diskursą. Laikomasi prielaidos, kad universitetų jungimo politinis diskursas konstruojamas viešojoje medijų erdvėje, kurioje suinteresuoti asmenys pristato savo supratimą ir siekia jį įtvirtinti tiek visuomenės nuomonėje, tiek priimant sprendimus dėl universitetų jungimo bei jungimą įgyvendinant. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje analizuojami 2016–2018 metų internetinėje žiniasklaidoje paskelbti pranešimai apie universitetų jungimą(si). Pasitelkus hierarchinės klasterių analizės metodą nustatytos atskirų žodyno elementų sąsajos, leidžiančios aptikti tam tikras tendencijas. Reikia pažymėti, kad universitetų jungimas viešumoje siejamas pirmiausia su studijų kokybės gerinimu bei verslo ir valstybės poreikiais, o lygiavertiškai dokumentuose deklaruojamas tikslas didinti mokslo konkurencingumą ir tarptautiškumą viešajame diskurse nėra išplėtotas, apie tai kalbama retai. 

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.