GEBĖJIMO VEIKTI SAVARANKIŠKAI RAIŠKA UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ METU (SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES ATVEJIS
UGDYMAS KARJERAI: LŪKESČIAI, STRATEGIJOS, METODAI
Aušra Rutkienė
Ilona Tandzegolskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2514
PDF

Reikšminiai žodžiai

universitetinės studijos
studentas
bendrieji gebėjimai
gebėjimas savarankiškai veikti
savarankiškumo lygmuo

Kaip cituoti

Rutkienė A. ir Tandzegolskienė I. (2013) „GEBĖJIMO VEIKTI SAVARANKIŠKAI RAIŠKA UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ METU (SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES ATVEJIS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 69-83. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2514.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė docentė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 52-402, LT-44244 Kaunas
Tel.: +370 37 327 827
El. paštas: a.rutkiene@smf.vdu.lt

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė lektorė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 52-402, LT-44244 Kaunas
Tel. +370 37 327 827
El. paštas: i.tandzegolskiene@smf.vdu.lt

Pagrindinė aukštųjų mokyklų funkcija – rengti studentus būsimai profesijai, plėtoti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimo ir bendravimo įgūdžius. Atliktas tyrimas rodo, kad dalis socialinių mokslų srities studentų gebėjimą veikti savarankiškai studijų metu apibūdina kaip paties studento dalyvavimą planuojant, stebint, koreguojant ir vertinant savo mokymosi procesą ir pasiektus rezultatus. Akcentuojamas kūrybiškumas, gebėjimas priimti tinkamus sprendimus naujoje mokymosi situacijoje, derinant turimas ir naujas žinias, įvairesnių problemos sprendimo variantų ieška, atsakomybės už vykdomą veiklą ir būsimus rezultatus prisiėmimas. Kaip pagrindiniai veiksniai, skatinantys veikti savarankiškai studijų metu, įvardijama savikontrolė, motyvacija ir atsakomybė. Dėstytojai, studentų manymu, turėtų suteikti jiems daugiau laisvės ir atsakomybės priimant sprendimus, galimybę išsakyti savo nuomonę ir turėtų naudoti įvairesnius mokymo metodus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.