NEĮGALIŲJŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS KAIP PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGA
UGDYMAS KARJERAI: LŪKESČIAI, STRATEGIJOS, METODAI
Rūta Sargautytė
Daiva Juozapavičienė
Edita Šatienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2516
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinė reabilitacija
neįgaliųjų profesinis orientavimas
motyvacija dirbti
motyvacija mokytis profesijos
tikėjimas įsidarbinimo galimybėmis
įsidarbinimas

Kaip cituoti

Sargautytė R., Juozapavičienė D. ir Šatienė E. (2013) „NEĮGALIŲJŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS KAIP PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGA“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 47-60. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2516.

Santrauka

docentė socialinių mokslų (psichologija) daktarė
Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8-5) 266 7605
El. paštas: ruta.sargautyte@fsf.vu.lt

Valakupių reabilitacijos centras
Vyr. psichologė
Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius
Tel. (8-5) 247 7545
El. paštas: daiva.juozapaviciene@reabilitacija.lt

Valakupių reabilitacijos centras
Direktorė
Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius
Tel. (8-5) 247 7544
El. paštas: edita.satiene@reabilitacija.lt

Vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, 2005 m. Lietuvoje pradėta teikti kompleksinė profesinės reabilitacijos paslauga, apimanti neįgaliųjų profesinį orientavimą. Paslaugų kokybei užtikrinti Valakupių reabilitacijos centras, turintis metodinio centro statusą, rengia ir diegia profesinio orientavimo ir konsultavimo metodiką, skirtingą turintiems negalią asmenims. Straipsnyje pateikiamas Valakupių reabilitacijos centre sukurtos ir išbandytos profesinio orientavimo paslaugos turinys ir metodika, taip pat 109 profesinės reabilitacijos programoje dalyvavusių klientų profesinio orientavimo efektyvumo analizė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.