Dialogas kaip ugdomasis susitikimas socialinio darbo kontekste
UGDYMO PROCESO KAITA
Asta Kiaunytė
Dalia Puidokienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2959
PDF

Reikšminiai žodžiai

dialogas
ugdomasis susitikimas
profesinis santykis
socialinis darbas
supervizija

Kaip cituoti

Kiaunytė A. ir Puidokienė D. (2011) „Dialogas kaip ugdomasis susitikimas socialinio darbo kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 124-138. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2959.

Santrauka

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos)
daktarė
Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto
Socialinio darbo katedra
H. Manto g. 84–426, LT-92294 Klaipėda
El. paštas: asta.kiaunyte@yahoo.com

Socialinių mokslų (socialinio darbo) magistrė
Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto
Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų (socialinio darbo) doktorantė
Laplandijos universitetas
H. Manto g. 84–426, LT-92294 Klaipėda
El. paštas: dalia.puidokiene@gmail.com

Straipsnyje reikšminamas dialogas ir jo ugdomoji galia socialinio darbo profesiniuose santykiuose abipusės sąveikos sistemoje: klientas–darbuotojas–supervizorius. Problema nagrinėjama atsižvelgiant į sudėtingą socialinio darbo realybę, atspindinčią postmodernios visuomenės tendencijas. Dialogas kaip ugdomasis susitikimas analizuojamas iš filosofinių, sociologinių, edukologinių teorinių sampratų perspektyvos. Įžvelgiama, jog dialogas socialinio darbo praktikai teikia galimybę pamatyti socialiniuose reiškiniuose kitoniškumą, atpažinti skirtybes, priimti tiesos versijas, konstruoti naują žinojimą, koreguoti save ir savo santykį su pasauliu, ieškant naujų prasmių.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai