T. 15 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 15 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
8-9
PDF
Leonas Jovaiša
Sėkmės kūrybos mokymo problema
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 517
10-28
PDF
Ona Tijūnėlienė
Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
29-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Santraukos peržiūros 372 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 832
44-51
PDF
Elvyda Martišauskienė
Tiesos liudijimas – pedagoginės veiklos pamatas
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
52-59
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Šv. Augustino širdies pedagogika
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 700
60-66
PDF
Diana Šileikaitė
I. Kantas apie religiją ir religinį auklėjimą
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 664
67-78
PDF
Lilija Duoblienė
Racionalumas ir apžava sekant mokytojo pavyzdžiu: ugdymo filosofijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
79-85
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Asmens teorija: poreikis atleisti
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 586
86-102
PDF
Sigita Montvilaitė
Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 757
103-111
PDF
Stasė Valatkienė
Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 454 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 746
112-119
PDF
Vilija Targamadzė
Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
120-128
PDF
Živilė Jonynienė
Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos
Santraukos peržiūros 609 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1271
129-142
PDF
Asta Širiakovienė
Papildomo darbinio (technologinio) ugdymo kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
143-148
PDF
Stasys Jankevičius
Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
149-155
PDF
Leonas Meidus
Sportininkių (rankininkių) valios ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
156-164
PDF
Vytautas V. Sirtautas
Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
165-175
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Švietimo politika ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo plėtra
Santraukos peržiūros 533 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 785
176-187
PDF
Birutė Pociūtė
Pagrindinė akademinės bendruomenės vertybė – kokybės kultūra
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 495
188-196
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Evaldas Taputis
Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1087
197-211
PDF
Irena Zaleskienė
Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
212-221
PDF
Julius Dermontas
Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 528
222-229
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai
Santraukos peržiūros 715 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2793
230-239
PDF
Irena Dirgėlienė | Asta Kiaunytė
Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste
Santraukos peržiūros 456 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1354
240-254
PDF
Romualda Dobranskienė
Žmogaus visybės brandinimas
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
255-257
PDF
Leonas Jovaiša
Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
258-259
PDF