T. 15 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 15 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
8-9
PDF
Leonas Jovaiša
Sėkmės kūrybos mokymo problema
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 441
10-28
PDF
Ona Tijūnėlienė
Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
29-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 705
44-51
PDF
Elvyda Martišauskienė
Tiesos liudijimas – pedagoginės veiklos pamatas
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
52-59
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Šv. Augustino širdies pedagogika
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 640
60-66
PDF
Diana Šileikaitė
I. Kantas apie religiją ir religinį auklėjimą
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
67-78
PDF
Lilija Duoblienė
Racionalumas ir apžava sekant mokytojo pavyzdžiu: ugdymo filosofijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
79-85
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Asmens teorija: poreikis atleisti
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 499
86-102
PDF
Sigita Montvilaitė
Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 660
103-111
PDF
Stasė Valatkienė
Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 662
112-119
PDF
Vilija Targamadzė
Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
120-128
PDF
Živilė Jonynienė
Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos
Santraukos peržiūros 509 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1110
129-142
PDF
Asta Širiakovienė
Papildomo darbinio (technologinio) ugdymo kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
143-148
PDF
Stasys Jankevičius
Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
149-155
PDF
Leonas Meidus
Sportininkių (rankininkių) valios ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
156-164
PDF
Vytautas V. Sirtautas
Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
165-175
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Švietimo politika ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo plėtra
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
176-187
PDF
Birutė Pociūtė
Pagrindinė akademinės bendruomenės vertybė – kokybės kultūra
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
188-196
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Evaldas Taputis
Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 858
197-211
PDF
Irena Zaleskienė
Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
212-221
PDF
Julius Dermontas
Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
222-229
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai
Santraukos peržiūros 554 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2230
230-239
PDF
Irena Dirgėlienė | Asta Kiaunytė
Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1102
240-254
PDF
Romualda Dobranskienė
Žmogaus visybės brandinimas
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
255-257
PDF
Leonas Jovaiša
Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
258-259
PDF