T. 15 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 15 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
8-9
PDF
Leonas Jovaiša
Sėkmės kūrybos mokymo problema
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
10-28
PDF
Ona Tijūnėlienė
Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
29-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 904
44-51
PDF
Elvyda Martišauskienė
Tiesos liudijimas – pedagoginės veiklos pamatas
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
52-59
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Šv. Augustino širdies pedagogika
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 746
60-66
PDF
Diana Šileikaitė
I. Kantas apie religiją ir religinį auklėjimą
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 709
67-78
PDF
Lilija Duoblienė
Racionalumas ir apžava sekant mokytojo pavyzdžiu: ugdymo filosofijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 413 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
79-85
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Asmens teorija: poreikis atleisti
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 628
86-102
PDF
Sigita Montvilaitė
Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 809
103-111
PDF
Stasė Valatkienė
Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 772
112-119
PDF
Vilija Targamadzė
Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
120-128
PDF
Živilė Jonynienė
Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos
Santraukos peržiūros 710 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1363
129-142
PDF
Asta Širiakovienė
Papildomo darbinio (technologinio) ugdymo kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
143-148
PDF
Stasys Jankevičius
Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
149-155
PDF
Leonas Meidus
Sportininkių (rankininkių) valios ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 467
156-164
PDF
Vytautas V. Sirtautas
Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
165-175
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Švietimo politika ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo plėtra
Santraukos peržiūros 663 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 879
176-187
PDF
Birutė Pociūtė
Pagrindinė akademinės bendruomenės vertybė – kokybės kultūra
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 537
188-196
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Evaldas Taputis
Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris
Santraukos peržiūros 581 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1151
197-211
PDF
Irena Zaleskienė
Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
212-221
PDF
Julius Dermontas
Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 558
222-229
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai
Santraukos peržiūros 955 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3083
230-239
PDF
Irena Dirgėlienė | Asta Kiaunytė
Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste
Santraukos peržiūros 500 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1490
240-254
PDF
Romualda Dobranskienė
Žmogaus visybės brandinimas
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
255-257
PDF
Leonas Jovaiša
Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti
Santraukos peržiūros 427 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
258-259
PDF