T. 15 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 15 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-12-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
8-9
PDF
Leonas Jovaiša
Sėkmės kūrybos mokymo problema
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
10-28
PDF
Ona Tijūnėlienė
Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
29-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 684
44-51
PDF
Elvyda Martišauskienė
Tiesos liudijimas – pedagoginės veiklos pamatas
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
52-59
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Šv. Augustino širdies pedagogika
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 602
60-66
PDF
Diana Šileikaitė
I. Kantas apie religiją ir religinį auklėjimą
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
67-78
PDF
Lilija Duoblienė
Racionalumas ir apžava sekant mokytojo pavyzdžiu: ugdymo filosofijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
79-85
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Asmens teorija: poreikis atleisti
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
86-102
PDF
Sigita Montvilaitė
Empirinis ir racionalus pažinimas XX a. pirmos pusės Lietuvos ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 613
103-111
PDF
Stasė Valatkienė
Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 646
112-119
PDF
Vilija Targamadzė
Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
120-128
PDF
Živilė Jonynienė
Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos
Santraukos peržiūros 483 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1065
129-142
PDF
Asta Širiakovienė
Papildomo darbinio (technologinio) ugdymo kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
143-148
PDF
Stasys Jankevičius
Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
149-155
PDF
Leonas Meidus
Sportininkių (rankininkių) valios ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
156-164
PDF
Vytautas V. Sirtautas
Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
165-175
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Švietimo politika ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo plėtra
Santraukos peržiūros 450 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
176-187
PDF
Birutė Pociūtė
Pagrindinė akademinės bendruomenės vertybė – kokybės kultūra
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
188-196
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Evaldas Taputis
Komandinis darbas švietimo organizacijoje: pedagogų požiūris
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 794
197-211
PDF
Irena Zaleskienė
Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
212-221
PDF
Julius Dermontas
Nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimo bausme reabilitacija
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
222-229
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai
Santraukos peržiūros 520 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2080
230-239
PDF
Irena Dirgėlienė | Asta Kiaunytė
Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1058
240-254
PDF
Romualda Dobranskienė
Žmogaus visybės brandinimas
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
255-257
PDF
Leonas Jovaiša
Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
258-259
PDF