Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste
Straipsniai
Irena Dirgėlienė
Asta Kiaunytė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9744
PDF

Reikšminiai žodžiai

supervizija
socialinio darbo konstrukcija
kultūra
socialinės rizikos grupės
galių suteikimas

Kaip cituoti

Dirgėlienė I. ir Kiaunytė A. (2016) „Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 240-254. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9744.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos supervizijos taikymo galimybės Lietuvos socialinio darbo kontekste. Sudėtingas socialinio darbo konstruktas, kuriame sąveikauja socialinis darbuotojas, klientas, socialinis kontekstas, atsiduria daugiamačiame supervizijos procese. Išryškinami supervizijos plėtotės trukdžiai ir pranašumai, kuriuos gali lemti Lietuvos kultūrinė situacija.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.