Leono Jovaišos asmenybės koncepcija: lyginamoji analizė
PROFESORIAUS LEONO JOVAIŠOS INDĖLIS Į UGDYMO MOKSLĄ
Rolandas Paulauskas
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3008
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmenybė
asmenybės struktūra
aktyvumas
motyvacija
bruožai

Kaip cituoti

Paulauskas R. (2010) „Leono Jovaišos asmenybės koncepcija: lyginamoji analizė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 57-68. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3008.

Santrauka

Docentas socialinių mokslų (edukologijos) daktaras
Šiaulių universiteto Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LT-76265.
Tel. (8 41) 59 57 18
El. paštas: roland.paulauskas@gmail.com


Straipsnyje lyginama profesoriaus Leono Jovaišos asmenybės struktūros koncepcija su įvairių psichologinių pakraipų asmenybės teorijomis. Jame apžvelgiama L. Jovaišos polemika su užsienio asmenybės teoretikų idėjomis, pateikiama pastarųjų kritinė analizė ir nagrinėjami profesoriaus sudarytos asmenybės struktūros ypatumai ir jos pritaikymas edukologijos moksle. Daroma išvada, kad L. Jovaišos asmenybės teorija yra kokybiškai skirtinga nuo straipsnyje aptartų tyrėjų koncepcijų, pasižymi optimizmu bei edukologiniu pritaikymu ir yra išskirtina savo teleologiniu balansu. Asmenybės aktyvumo kryptį nulemia tiek vidiniai, tiek išoriniai mikro- ir makroaplinkos veiksniai. Lyginant su kitomis asmenybės teorijomis, L. Jovaišos asmenybės konstruktas yra vientisas ir nedalomas, o jo sudedamieji elementai vienas kitą sąlygoja ir papildo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.