Pedagogų požiūris į profesijos prestižo veiksnius
KOMPETENCIJŲ RAIŠKOS ASPEKTAI
Rolandas Paulauskas
Rima Bakutytė
Lidija Ušeckienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3029
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesijos prestižas
pedagogo profesija
karjera
profesijos visuomeninė reikšmė
kvalifikacijos tobulinimas

Kaip cituoti

Paulauskas R., Bakutytė R. ir Ušeckienė L. (2010) „Pedagogų požiūris į profesijos prestižo veiksnius“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 127-138. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3029.

Santrauka

Docentas socialinių mokslų
(edukologijos) daktaras
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas
Stoties g. 11, LT-77156 Šiauliai
Tel. (8 41) 39 30 16

Docentė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Stoties g. 11, LT-77156 Šiauliai
Tel. (8 41) 39 30 16

Docentė socialinių mokslų
(edukologijos) daktarė
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Stoties g. 11, LT-77156 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 58 51

Straipsnyje apžvelgiamas pedagogų požiūris į profesijos prestižą lemiančius veiksnius. Remiantis tyrimo duomenimis, išskirtos profesijos prestižo grupės, nustatyti veiksniai, kurie, anot mokytojų, 1) turi lemti profesijos prestižą, 2) šiuo metu lemia profesijos prestižą ir 3) mokytojams asmeniškai svarbūs savo profesijos veiksniai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.