T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 429
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 644 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 418 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 507
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
168
PDF