T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 660 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 501 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 570 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
168
PDF