T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 492
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 483
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 407 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 827 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 626 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 544
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 556 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 499
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 504 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 429
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 710 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 590
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 443
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
168
PDF