T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 579 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 438 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 495 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
168
PDF