T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 469
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 777 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 540
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 580 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 529
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 431
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 510 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 653 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 571
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 431
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
168
PDF