T. 1 (1991): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 1 (1991)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1991-12-20

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134
Juozas Vaitkevičius
Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 452
4-11
PDF
Kazys Poškus
Lietuvos mokytojo socialinio aktyvumo raidos bruožai
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 430
12-21
PDF
Ina Dagytė
Pedagogikos mokslo padėtis respublikoje: informacinis aspektas
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
22-27
PDF
Rolandas Paulauskas
S. Šalkauskio filosofinė pedagogika
Santraukos peržiūros 705 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 487
28-42
PDF
Leonas Jovaiša
Pasaulietinio ugdymo tikslai
Santraukos peržiūros 1285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
43-49
PDF
Birutė Pociūtė
Asmeninės studentų adaptacijos problemos
Santraukos peržiūros 530 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 492
50-57
PDF
Irena Tamošaitytė
Kai kurios pedagoginės kairiarankiškumo problemos
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
58-60
PDF
Stasė Karčiauskienė
S. Šalkauskio didaktinės pažiūros
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
61-76
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
77-85
PDF
Stasė Valatkienė
Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
86-90
PDF
Palmyra Jucevičienė
Modulinio mokymo galimybės
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
91-110
PDF
Vytautas Bernotas
Tiriamųjų mokėjimų formavimas
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
111-120
PDF
Asta Širiakovienė
V. Ruzgas apie darbinį mokymą
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
121-125
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dorovinio auklėjimo aktualumas
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
126-134
PDF
Nijolė Janulaitienė
Pedagogiškai apleisti paaugliai
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
135-148
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Jaunimo laisvalaikio problemos
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 529
149-158
PDF
Birutė Jatautaitė
Profesinio orientavimo ir perorientavimo problema
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
159-163
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie Specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
164-165
PDF
Juozas Vaitkevičius
VU pedagogikos katedros ryšiai su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
166-167
PDF
Leonas Jovaiša
Permainos VU pedagogikos katedroje
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
168
PDF