T. 25 (2010): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 25 (2010)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2010-12-28

Kronika

Danutė Ona Žilienė
Jubiliejai
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 434
181-184
PDF
Romualda Dobranskienė
Jubiliejai
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
Stanislava Jareckaitė | Saulius Stumbra
Knygos
Santraukos peržiūros 470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442
187-190
PDF

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 434

PROFESORIAUS LEONO JOVAIŠOS INDĖLIS Į UGDYMO MOKSLĄ

Leonas Jovaiša
Ugdymo praktikologijos klausimu
Santraukos peržiūros 429
9-18
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Leono Jovaišos auklėjimo mokslas: fundamentalumo ir inovatyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 639
19-29
PDF
Ona Tijūnėlienė
Tiesa – gyvenimo sėkmės veiksnys Leono Jovaišos požiūriu
Santraukos peržiūros 398
30-42
PDF
Rolandas Paulauskas
Leono Jovaišos asmenybės koncepcija: lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 463 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 664
57-68
PDF

ŠVIETIMO POLITIKOS PROBLEMOS

Giedrė Purvaneckienė | Giedrė Čiužaitė
Švietimo reformos ir teisingumas
Santraukos peržiūros 475
85-99
PDF
Eugenijus Nazelskis
Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 423
100-109
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Dalia Gricienė
Strateginis veiklos planavimas mokykloje: realios situacijos vertinimas
Santraukos peržiūros 538
110-126
PDF

ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ KAITA

Asta Širiakovienė | Rasa Pocevičienė
Moksleivių kūrybiškumo ugdymas muziejų edukacine veikla
Santraukos peržiūros 461
150-158
PDF