T. 25 (2010): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 25 (2010)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2010-12-28

Kronika

Danutė Ona Žilienė
Jubiliejai
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 500
181-184
PDF
Romualda Dobranskienė
Jubiliejai
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 469
Stanislava Jareckaitė | Saulius Stumbra
Knygos
Santraukos peržiūros 562 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 525
187-190
PDF

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 664

PROFESORIAUS LEONO JOVAIŠOS INDĖLIS Į UGDYMO MOKSLĄ

Leonas Jovaiša
Ugdymo praktikologijos klausimu
Santraukos peržiūros 572
9-18
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Leono Jovaišos auklėjimo mokslas: fundamentalumo ir inovatyvumo sinergija
Santraukos peržiūros 854
19-29
PDF
Ona Tijūnėlienė
Tiesa – gyvenimo sėkmės veiksnys Leono Jovaišos požiūriu
Santraukos peržiūros 526
30-42
PDF
Rolandas Paulauskas
Leono Jovaišos asmenybės koncepcija: lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 620 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 849
57-68
PDF

ŠVIETIMO POLITIKOS PROBLEMOS

Giedrė Purvaneckienė | Giedrė Čiužaitė
Švietimo reformos ir teisingumas
Santraukos peržiūros 641
85-99
PDF
Eugenijus Nazelskis
Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 531
100-109
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė | Dalia Gricienė
Strateginis veiklos planavimas mokykloje: realios situacijos vertinimas
Santraukos peržiūros 671
110-126
PDF

ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ KAITA

Asta Širiakovienė | Rasa Pocevičienė
Moksleivių kūrybiškumo ugdymas muziejų edukacine veikla
Santraukos peržiūros 643
150-158
PDF