Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirčių hierarchija Lietuvoje
UGDYMO PARADIGMŲ KAITA
Jonas Ruškus
Dainius Žvirdauskas
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3035
PDF

Reikšminiai žodžiai

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
ugdymo paskirtys
ugdymo dalyviai
į vaiką orientuotas ugdymas
bendruomenių vadyba

Kaip cituoti

Ruškus J. ir Žvirdauskas D. (2010) „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirčių hierarchija Lietuvoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 54-68. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3035.

Santrauka

Profesorius
Socialinių mokslų (edukologijos) daktaras
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinio darbo katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
Tel. (8 37) 22 27 39
El. paštas: j.ruskus@sgf.vdu.lt 

Socialinių mokslų (edukologijos) daktaras
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinio darbo katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
Tel. (8 37) 22 27 39
El. paštas: d.zvirdauskas@sgf.vdu.lt

Straipsnyje analizuojami Lietuvoje atlikto reprezentatyvaus tyrimo duomenys. Tyrimo tikslas buvo nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirčių hierarchiją atsižvelgiant į tai, kaip trys ugdymo dalyvių grupės – pedagogai, vaikų tėvai ir specialistai – hierarchizuoja skirtingas ugdymo paskirtis. Straipsnyje pateikiami empiriniai argumentai, parodantys, kokių prieštaravimų Lietuvoje patiria ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ugdymo paskirčių aspektu. Šie prieštaravimai yra sisteminiai, nes jie būdingi ne tiek atskiriems asmenims ar įstaigoms, kiek pačiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.