T. 10 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 10 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-06-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
Rimantas Želvys
Švietimo vadybos magistrantūros studijų raida
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
8-14
PDF
Romualdas Malinauskas
Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
15-21
PDF
Rima Adamonienė
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
22-28
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 599 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 626
29-48
PDF
Jonas Ruškus
Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
49-61
PDF
Tomas Stulpinas
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
62-66
PDF
Andrejs Geske | Andris Grinfelds | Andris Kangro
Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
67-84
PDF
Dalia Verbylaitė
Dvasingumo problema filosofijos ir teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 508
85-95
PDF
Herman Lombaerts
Mokslas, menas ir krikščioniškasis identitetas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
96-104
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių identiteto ypatumai
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
104-113
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
114-122
PDF
Leonas Jovaiša
Įgimtosios sambūvio galios ir jų plėtra
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
123-134
PDF
Herman Lombaerts
Krikščioniškos moralinės vertybės ir ugdymo teorijos
Santraukos peržiūros 510 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
135-147
PDF
Diana Šileikaitė
Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
148-162
PDF
Vaiva Vaicekauskienė
Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
163-173
PDF
Ingrida Žindžiuvienė
Knygos recenzija (Vytautas Šernas, Glotoedukologija)
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
174-175
PDF