T. 10 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 10 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-06-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
Rimantas Želvys
Švietimo vadybos magistrantūros studijų raida
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
8-14
PDF
Romualdas Malinauskas
Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
15-21
PDF
Rima Adamonienė
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
22-28
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 582 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 614
29-48
PDF
Jonas Ruškus
Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
49-61
PDF
Tomas Stulpinas
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
62-66
PDF
Andrejs Geske | Andris Grinfelds | Andris Kangro
Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
67-84
PDF
Dalia Verbylaitė
Dvasingumo problema filosofijos ir teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
85-95
PDF
Herman Lombaerts
Mokslas, menas ir krikščioniškasis identitetas
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
96-104
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių identiteto ypatumai
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
104-113
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
114-122
PDF
Leonas Jovaiša
Įgimtosios sambūvio galios ir jų plėtra
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
123-134
PDF
Herman Lombaerts
Krikščioniškos moralinės vertybės ir ugdymo teorijos
Santraukos peržiūros 488 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
135-147
PDF
Diana Šileikaitė
Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
148-162
PDF
Vaiva Vaicekauskienė
Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
163-173
PDF
Ingrida Žindžiuvienė
Knygos recenzija (Vytautas Šernas, Glotoedukologija)
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
174-175
PDF