T. 10 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 10 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-06-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
Rimantas Želvys
Švietimo vadybos magistrantūros studijų raida
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
8-14
PDF
Romualdas Malinauskas
Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
15-21
PDF
Rima Adamonienė
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
22-28
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 693 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 698
29-48
PDF
Jonas Ruškus
Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
49-61
PDF
Tomas Stulpinas
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
62-66
PDF
Andrejs Geske | Andris Grinfelds | Andris Kangro
Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
67-84
PDF
Dalia Verbylaitė
Dvasingumo problema filosofijos ir teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 768
85-95
PDF
Herman Lombaerts
Mokslas, menas ir krikščioniškasis identitetas
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
96-104
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių identiteto ypatumai
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
104-113
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
114-122
PDF
Leonas Jovaiša
Įgimtosios sambūvio galios ir jų plėtra
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
123-134
PDF
Herman Lombaerts
Krikščioniškos moralinės vertybės ir ugdymo teorijos
Santraukos peržiūros 634 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 435
135-147
PDF
Diana Šileikaitė
Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
148-162
PDF
Vaiva Vaicekauskienė
Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383
163-173
PDF
Ingrida Žindžiuvienė
Knygos recenzija (Vytautas Šernas, Glotoedukologija)
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
174-175
PDF