T. 10 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 10 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-06-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
Rimantas Želvys
Švietimo vadybos magistrantūros studijų raida
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
8-14
PDF
Romualdas Malinauskas
Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
15-21
PDF
Rima Adamonienė
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 408
22-28
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 659 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 684
29-48
PDF
Jonas Ruškus
Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
49-61
PDF
Tomas Stulpinas
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
62-66
PDF
Andrejs Geske | Andris Grinfelds | Andris Kangro
Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
67-84
PDF
Dalia Verbylaitė
Dvasingumo problema filosofijos ir teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 704
85-95
PDF
Herman Lombaerts
Mokslas, menas ir krikščioniškasis identitetas
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
96-104
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių identiteto ypatumai
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355
104-113
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
114-122
PDF
Leonas Jovaiša
Įgimtosios sambūvio galios ir jų plėtra
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
123-134
PDF
Herman Lombaerts
Krikščioniškos moralinės vertybės ir ugdymo teorijos
Santraukos peržiūros 569 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
135-147
PDF
Diana Šileikaitė
Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
148-162
PDF
Vaiva Vaicekauskienė
Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
163-173
PDF
Ingrida Žindžiuvienė
Knygos recenzija (Vytautas Šernas, Glotoedukologija)
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
174-175
PDF