T. 10 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 10 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-06-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
Rimantas Želvys
Švietimo vadybos magistrantūros studijų raida
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
8-14
PDF
Romualdas Malinauskas
Sporto pedagogų socialinės parengties raida socialinio rengimo kontekstu
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
15-21
PDF
Rima Adamonienė
Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
22-28
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 556 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 603
29-48
PDF
Jonas Ruškus
Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
49-61
PDF
Tomas Stulpinas
Pagrindinės mokyklos auklėtinių profesiniai idealai
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
62-66
PDF
Andrejs Geske | Andris Grinfelds | Andris Kangro
Tarptautiniai lyginamieji tyrimai Latvijoje: rezultatai ir kryptys
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
67-84
PDF
Dalia Verbylaitė
Dvasingumo problema filosofijos ir teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
85-95
PDF
Herman Lombaerts
Mokslas, menas ir krikščioniškasis identitetas
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
96-104
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių identiteto ypatumai
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
104-113
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
114-122
PDF
Leonas Jovaiša
Įgimtosios sambūvio galios ir jų plėtra
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
123-134
PDF
Herman Lombaerts
Krikščioniškos moralinės vertybės ir ugdymo teorijos
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
135-147
PDF
Diana Šileikaitė
Dorovinimo esmė, turinys ir metodai I. Kanto pedagoginėje sistemoje
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
148-162
PDF
Vaiva Vaicekauskienė
Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
163-173
PDF
Ingrida Žindžiuvienė
Knygos recenzija (Vytautas Šernas, Glotoedukologija)
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
174-175
PDF