Šeimų savigalbos grupių veikla socialinio kapitalo perspektyvoje
SOCIALINĖ POLITIKA IR ŠVIETIMAS
Lijana Gvaldaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3036
PDF

Reikšminiai žodžiai

šeimų savigalbos grupės
socialinis kapitalas
socialiniai santykiai
socialiniai tinklai
pasitikėjimas
solidarumas
šeimų prosocialumas

Kaip cituoti

Gvaldaitė L. (2010) „Šeimų savigalbos grupių veikla socialinio kapitalo perspektyvoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 43-53. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3036.

Santrauka

Lektorė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 10

Straipsnyje nagrinėjama šeimų savigalbos grupių veikla socialinio kapitalo teorijos perspektyvoje siekiant nustatyti šių bendruomeninių darinių teikiamą naudą šeimai ir visuomenei bei palyginti Lietuvos ir Italijos Lombardijos regiono grupių patirtį. Savigalbos atvejų analizė parodė, kad šios iniciatyvos yra reikšmingi ištekliai ir gali būti panaudojami kaip efektyvios šeimų pagalbos ir ugdymo priemonės, prisidėti prie šeimos instituto stiprinimo ir išsaugojimo, taip pat kurti visuomenės bendrąjį gėrį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai