T. 22 (2009): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 22 (2009)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2009-06-20

Kronika

Lijana Gvaldaitė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 443
184-187
PDF
Virginija Būdienė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 440
188-192
PDF
Bronius Dobrovolskis
Sukaktys
Santraukos peržiūros 425
193-197
PDF

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 480
7-8
PDF

METODOLOGINIAI UGDYMO ASPEKTAI

Lilija Duoblienė
Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai
Santraukos peržiūros 632
9-24
PDF
Algis Mickūnas
Mokslas ir mokykla: pasvarstymai apie ugdymo prieigas
Santraukos peržiūros 465
37-51
PDF
Leonas Jovaiša
Auklėjimas priedermės masteliu
Santraukos peržiūros 585
52-64
PDF

VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO MODELIAI

Vilija Targamadzė | Zita Nauckūnaitė
SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė
Santraukos peržiūros 699
65-75
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagogų požiūris į mokytojo kompetencijų raišką
Santraukos peržiūros 664
88-101
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aurelija Novelskaitė | Giedrė Purvaneckienė
Moterų ir vyrų mokslinių karjerų tendencijos Lietuvoje ir Suomijoje*
Santraukos peržiūros 507
128-141
PDF

JUOZO VAITKEVIČIAUS INDĖLIS Į EDUKOLOGIJOS MOKSLĄ

Ona Tijūnėlienė | Vanda Kavaliauskienė
Juozo Vaitkevičiaus kvietimas mokytojui pažinti save
Santraukos peržiūros 501
174-183
PDF