T. 22 (2009): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 22 (2009)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2009-06-20

Kronika

Lijana Gvaldaitė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 494
184-187
PDF
Virginija Būdienė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 479
188-192
PDF
Bronius Dobrovolskis
Sukaktys
Santraukos peržiūros 460
193-197
PDF

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 556
7-8
PDF

METODOLOGINIAI UGDYMO ASPEKTAI

Lilija Duoblienė
Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai
Santraukos peržiūros 745
9-24
PDF
Algis Mickūnas
Mokslas ir mokykla: pasvarstymai apie ugdymo prieigas
Santraukos peržiūros 521
37-51
PDF
Leonas Jovaiša
Auklėjimas priedermės masteliu
Santraukos peržiūros 673
52-64
PDF

VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO MODELIAI

Vilija Targamadzė | Zita Nauckūnaitė
SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė
Santraukos peržiūros 827
65-75
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagogų požiūris į mokytojo kompetencijų raišką
Santraukos peržiūros 793
88-101
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Aurelija Novelskaitė | Giedrė Purvaneckienė
Moterų ir vyrų mokslinių karjerų tendencijos Lietuvoje ir Suomijoje*
Santraukos peržiūros 579
128-141
PDF

JUOZO VAITKEVIČIAUS INDĖLIS Į EDUKOLOGIJOS MOKSLĄ

Ona Tijūnėlienė | Vanda Kavaliauskienė
Juozo Vaitkevičiaus kvietimas mokytojui pažinti save
Santraukos peržiūros 569
174-183
PDF