MENTORYSTĖ IR NAUJŲ DARBUOTOJŲ SOCIALIZACIJA: LAIKAS GALVOTI APIE MENTORIŲ ATRANKĄ?
UGDYMAS KARJERAI
Irena Žukauskaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4390
PDF

Reikšminiai žodžiai

mentorių kompetencijos
mentorių atranka
naujų darbuotojų socializacija

Kaip cituoti

Žukauskaitė I. (2014) „MENTORYSTĖ IR NAUJŲ DARBUOTOJŲ SOCIALIZACIJA: LAIKAS GALVOTI APIE MENTORIŲ ATRANKĄ?“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 79-95. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4390.

Santrauka

Socialinių mokslų daktarė
Vilniaus universiteto
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: irena.zukauskaite@fsf.vu.lt

Apklausus 180 naujų darbuotojų, iš kurių 124 neturėjo mentorių, ir 56 darbuotojus – kurie jų turėjo, bei 56 mentorius nustatyta, kad naujų darbuotojų mentoriais skiriami patenkinti darbu ir motyvuoti, įsipareigoję organizacijai darbuotojai, pasižymintys aukšta profesine, socialine ir vidutine andragogine kompetencija. Tapsmas mentoriumi gali būti lemiamas skirtingų motyvų – iššūkio sau, galimybės mokytis, altruizmo, tačiau pasitaiko, kad mentoriais tampama nurodžius vadovui. Profesinė ir socialinė kompetencija ir įsipareigojimas organizacijai yra svarbiausios mentoriaus savybės, susijusios su naujų darbuotojų socializacija. Tačiau gauti rezultatai, kad geriau, jog mentoriaus nebūtų, nei kad paskirtas mentorius nekompetentingas, rodo, jog būtina svarstyti apie norinčiųjų tapti mentoriais atranką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.