VADOVĖLĮ PAPILDANČIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TENDENCIJOS LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAMOKOSE
BENDROJO UGDYMO PROBLEMOS
Albinas Kalvaitis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7394
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymo priemonė
bendrojo ugdymo mokykla
mokytojas
mokinys
pamoka

Kaip cituoti

Kalvaitis A. (2014) „VADOVĖLĮ PAPILDANČIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TENDENCIJOS LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAMOKOSE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 147-160. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7394.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas įvairių mokymo priemonių naudojimas per mokomųjų dalykų pamokas bendrojo ugdymo mokykloje. Analizuoti 6 575 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų parengti pamokos stebėjimo protokolai iš 98 įvairiose Lietuvos savivaldybėse veikiančių bendrojo ugdymo mokyklų. Pamokų stebėjimai vykdyti 2010–2011 mokslo metais, kai išorės vertintojai atliko planinį šių mokyklų išorės vertinimą. Pamokų stebėjimo protokolų analizė atlikta 2011 metais. Taip pat straipsnyje pateikiamas autoriaus parengtas ir analizei naudotas mokymo priemonių klasifikatorius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.