T. 37 (2016): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 37 (2016)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2016-12-27

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 534
7-8
PDF

ŠVIETIMO POLITIKA IR PRAKTIKA

Rimantas Želvys
PISA fenomenas: daugiaveidė tarptautinio moksleivių vertinimo programa
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
9-17
PDF
Jogaila Vaitekaitis
Ugdymo turinio kaita Lietuvoje: globalizacijos padariniai
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 786
18-34
PDF
Albinas Kalvaitis
Ar Lietuvos mokytojams vis dar reikia tobulinti kvalifikaciją?
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 504
35-44
PDF
Gražina Čiuladienė | Antanas Valantinas
Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo gairės: ką atskleidžia kritiški tėvų atsiliepimai apie ugdymo procesą
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 588
45-57
PDF

TARPKULTŪRINIS UGDYMAS IR KOMUNIKACIJA

Liene Valdmane
Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė
Santraukos peržiūros 455 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
58-70
PDF
Penka Marcheva
Būsimų muzikos mokytojų tarpkultūrinio ugdymo pedagoginių įgūdžių prigimtis
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
71-80
PDF
Arkadiusz Urbanek | Kamila Gandecka
Kultūrinė musulmonų kalinių įvairovė ir įkalinimo įstaigų praktikos lūkesčiai Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
81-97
PDF

PEDAGOGIKOS ISTORIJA IR ŠIANDIENA

Simona Bieliūnė
Požiūrio į delinkventus ir jiems skirtų įstaigų kaita: teorinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 507
98-113
PDF
Luciana Bellatalla
Mokyklos politika ir inovatyvios patirtys Italijoje (1861–2015)
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
114-124
PDF
Anna Krajewska
Politinis ugdymas Lorenzo Milani mokykloje Barbianoje
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
125-133
PDF
Irena Stonkuvienė
Pedagogikos istorijos tyrimai Lietuvoje: „Acta Paedagogica Vilnensia“ publikacijų analizė
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
134-142
PDF

Kronika

Justina Garbauskaitė-Jakimovska
3-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo politika ir kultūra: nuoseklios ir radikalios transformacijos“
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
143-145
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
146-149
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
150-155
PDF