Rizikos grupių suaugusiųjų požiūris į mokymąsi
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR JO PROBLEMOS
Elena Mickūnaitė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7502
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymasis visą gyvenimą
mokymosi vertė
rizikos grupių suaugusieji
socialinė integracija

Kaip cituoti

Mickūnaitė E. (2008) „Rizikos grupių suaugusiųjų požiūris į mokymąsi“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 149-159. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7502.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 3) 732 78 21

Straipsnyje pristatomi tyrimo, atskleidžiančio bedarbių rizikos grupių suaugusiųjų požiūrį į mokymąsi,kaip suvokiama mokymosi vertė ir jo teikiama nauda, duomenys. Taikant kokybinį fokusuotų grupių interviu tyrimo metodą siekta apibūdinti šių grupių suaugusiųjų autentišką mokymosi sampratą, paremtą jų pačių supratimu ir socialiniu kontekstu. Išryškėjo, kad rizikos grupėms priklausantys asmenys teigiamai žiūri į mokymąsi ir įžvelgia jo naudą šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Tačiau jie linkę mokymosi galimybę perkelti kitiems – jaunesniems, turintiems daugiau pajamų ir aukštesnį socialinį statusą. Be to, mokymosi naudingumą jie tiesiogiai sieja su galimybe paskui įsidarbinti ar išmokti amato, todėl nori mokytis tradiciniu būdu, o ne savarankiškai ar nuotoliniu būdu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.