Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje
Straipsniai
Elena Mickūnaitė
Publikuota 2004-06-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9619
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymasis visą gyvenimą
suaugusiųjų mokymasis
švietimo įstatymai
švietimo politika

Kaip cituoti

Mickūnaitė E. (2004) „Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 120, p. 95-104. doi: 10.15388/ActPaed.2004.12.9619.

Santrauka

Šiame straipsnyje aptariamos suaugusiųjų mokymosi ir švietimo tęstinumo prielaidos Lietuvoje. Parodoma, kaip mokymuisi visą gyvenimą esant pagrindiniu Europos Sąjungos švietimo ir plėtros politikos principus ir Lietuvai stojant į šią bendriją, sparčiai keičiami švietimo dokumentai ir įstatymai, siekiant priderinti juos prie Europos švietimo kriterijų. Straipsnyje prieinama prie tam tikrų kritinių išvadų, leidžiančių suprasti, jog oficiali įstatymų bazė dažnai stokoja konkrečių atramų praktinėje plotmėje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.