T. 21 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 21 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-12-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 527 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412

ANTANO MACEINOS UGDYMO IDĖJOS IR DABARTIS

Leonas Jovaiša
Filosofui Antanui Maceinai 100 metų
Santraukos peržiūros 485 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
9-13
PDF
Elvyda Martišauskienė
Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 501 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 512
14-21
PDF
Stasė Valatkienė
Antano Maceinos požiūris į naująsias pedagogikos sroves
Santraukos peržiūros 514 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 533
22-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste
Santraukos peržiūros 556 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 564
30-40
PDF
Ona Tijūnėlienė | Vanda Kavaliauskienė
Antano Maceinos ugdytinio veiklumo koncepcijos interpretacija asmenybės savikūros požiūriu
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
41-51
PDF
Irena Stonkuvienė
Tradicija kaip praeities ir dabarties dialogas
Santraukos peržiūros 566 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
52-58
PDF

UGDYMO KOKYBĖ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

Lilija Duoblienė | Tatjana Bulajeva
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?
Santraukos peržiūros 825 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 649
59-74
PDF
Daiva Gedminienė | Aušrinė Gumuliauskienė
Ugdymo kokybės vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje: mokytojų ir mokinių požiūris
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 641
75-88
PDF
Romas Prakapas | Vilija Targamadzë
Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
89-100
PDF
Audronė Juodaitytė | Erika Šaparnytė
Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
101-116
PDF
Stanislava Jareckaitė
Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis-estetinis ugdymas chorine veikla
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
117-127
PDF
Saulius Šukys
Mokinių dalyvavimas nepamokinėje veikloje ir santykiai su mokytojais
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
128-137
PDF

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR JO PROBLEMOS

Giedra Marija Linkaitytė | Lineta Žilinskaitė
Suaugusiųjų švietimo vystymosi vadybos prielaidos ir perspektyvos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
138-147
PDF
Elena Mickūnaitė
Rizikos grupių suaugusiųjų požiūris į mokymąsi
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
149-159
PDF
Virginija Šidlauskienė | Diana Šaparnienė | Ala Kovierienė
Ar Lietuvos aukštojo mokslo sistemos organizacijų kultūra palanki moterims mokslininkėms?
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
160-177
PDF
Aurelija Novelskaitė
Veiksniai, turintys įtakos studenčių (-tų) nusiteikimui tęsti studijas magistrantūroje
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
178-191
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima: pasirinkimas ar dermė?
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
192-207
PDF
Laima Bulotaitė | Remigijus Bliumas | Birutė Pociūtė
Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
208-219
PDF

Kronika

Roma Kriaučiūnienė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
220-222
PDF
Janina Bukantienė
Disertacijos
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
223-225
PDF
Rimantė Kondratienė
Knygos
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
226-227
PDF
Leonas Jovaiša
Minėjimai
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
228-229
PDF