T. 21 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 21 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-12-23

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436

ANTANO MACEINOS UGDYMO IDĖJOS IR DABARTIS

Leonas Jovaiša
Filosofui Antanui Maceinai 100 metų
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 583
9-13
PDF
Elvyda Martišauskienė
Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 597 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 576
14-21
PDF
Stasė Valatkienė
Antano Maceinos požiūris į naująsias pedagogikos sroves
Santraukos peržiūros 594 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 590
22-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste
Santraukos peržiūros 636 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 631
30-40
PDF
Ona Tijūnėlienė | Vanda Kavaliauskienė
Antano Maceinos ugdytinio veiklumo koncepcijos interpretacija asmenybės savikūros požiūriu
Santraukos peržiūros 552 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 533
41-51
PDF
Irena Stonkuvienė
Tradicija kaip praeities ir dabarties dialogas
Santraukos peržiūros 662 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 600
52-58
PDF

UGDYMO KOKYBĖ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

Lilija Duoblienė | Tatjana Bulajeva
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?
Santraukos peržiūros 964 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 697
59-74
PDF
Daiva Gedminienė | Aušrinė Gumuliauskienė
Ugdymo kokybės vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje: mokytojų ir mokinių požiūris
Santraukos peržiūros 466 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 731
75-88
PDF
Romas Prakapas | Vilija Targamadzë
Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos
Santraukos peržiūros 533 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 458
89-100
PDF
Audronė Juodaitytė | Erika Šaparnytė
Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
101-116
PDF
Stanislava Jareckaitė
Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis-estetinis ugdymas chorine veikla
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
117-127
PDF
Saulius Šukys
Mokinių dalyvavimas nepamokinėje veikloje ir santykiai su mokytojais
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 463
128-137
PDF

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR JO PROBLEMOS

Giedra Marija Linkaitytė | Lineta Žilinskaitė
Suaugusiųjų švietimo vystymosi vadybos prielaidos ir perspektyvos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
138-147
PDF
Elena Mickūnaitė
Rizikos grupių suaugusiųjų požiūris į mokymąsi
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
149-159
PDF
Virginija Šidlauskienė | Diana Šaparnienė | Ala Kovierienė
Ar Lietuvos aukštojo mokslo sistemos organizacijų kultūra palanki moterims mokslininkėms?
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
160-177
PDF
Aurelija Novelskaitė
Veiksniai, turintys įtakos studenčių (-tų) nusiteikimui tęsti studijas magistrantūroje
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
178-191
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima: pasirinkimas ar dermė?
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 550
192-207
PDF
Laima Bulotaitė | Remigijus Bliumas | Birutė Pociūtė
Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai
Santraukos peržiūros 647 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
208-219
PDF

Kronika

Roma Kriaučiūnienė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
220-222
PDF
Janina Bukantienė
Disertacijos
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
223-225
PDF
Rimantė Kondratienė
Knygos
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
226-227
PDF
Leonas Jovaiša
Minėjimai
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
228-229
PDF