Ar Lietuvos aukštojo mokslo sistemos organizacijų kultūra palanki moterims mokslininkėms?
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR JO PROBLEMOS
Virginija Šidlauskienė
Diana Šaparnienė
Ala Kovierienė
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7503
PDF

Reikšminiai žodžiai

žodžiai
stereotipai
„kitoniškumas“
edukacinė aplinka
technologiniai ir industriniai tyrimai

Kaip cituoti

Šidlauskienė V., Šaparnienė D. ir Kovierienė A. (2008) „Ar Lietuvos aukštojo mokslo sistemos organizacijų kultūra palanki moterims mokslininkėms?“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 160-177. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7503.

Santrauka

Docentė, socialinių mokslų daktarė
Šiaulių universiteto Lyčių centro direktorė
P. Višinskio g. 25, LT-76001 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 57 57
El. paštas: svirginija@cr.su.lt

Docentė, socialinių mokslų daktarė
Šiaulių universitetas
Architektų g. 1, LT-76001 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 58 87
El. paštas: diana.s@smf.su.lt

Docentė, socialinių mokslų daktarė
Šiaulių universitetas
Vilniaus g. 141, LT-76001 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 58 40
El. paštas: al.ko@tf.su.lt

Straipsnyje pristatomas Lietuvos kontekstą atspindinčios tarptautinės studijos fragmentas apie palankios kultūrinės aplinkos poveikį aukštojo mokslo srityje ir kylančias problemas moterims, kurios atlieka tyrimus industrijų ir technologijų srityse. Siekta nustatyti, kaip edukacinės aplinkos moterų „kitoniškumas“ yra paaiškinamas, remiantis hierarchiniais, biurokratiniais santykiais, kaip „vyriškoji“ kultūra paveikia moterų mokslininkių karjerą. Išanalizavus Lietuvos moterų mokslininkių, dirbančių šiose srityse, nuomones bei aplinkai būdingus faktus paaiškėjo, kad Lietuvoje vyrauja stereotipinė nuostata, jog moterys mokslininkės netinka dirbti „vyriškų“ profesijų srityse (kaip antai technologė, inžinierė); akivaizdžiai deklaruojamas nepasitikėjimas moters sugebėjimais bei kvalifikacija industrinių ir technologinių tyrimų srityse; jau beveik dvidešimt metų vyksta Rytų Europos šalių plėtra link gerovės valstybės ir laisvosios rinkos santykių, konstruojanti moterims paradoksalią mokslininkių būseną „tarp modernumo ir patriarchalumo“. Straipsnyje siūlomos neatidėliotinos priemonės, kurių būtina skubiai imtis mūsų šalyje, siekiant paremti moteris mokslininkes, pažangą ir padėti joms įsitraukti į Europos mokslinių tyrimų erdvę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.