Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas
Straipsniai
Virginija Šidlauskienė
Publikuota 2006-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9692
PDF

Reikšminiai žodžiai

kaita
mikrokontekstas
prisitaikymas
pasipriešinimas
asmenybė

Kaip cituoti

Šidlauskienė V. (2006) „Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 170, p. 132-139. doi: 10.15388/ActPaed.2006.17.9692.

Santrauka

Visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų prisitaikymas prie kaitos ir inovacijų sklaida kaip eksplicitinė asmeninė prielaida, lemia socialinės realybės, žinių visuomenės kūrimo pokyčius. Straipsnyje pristatomi pedagogų reagavimo į pokyčius, adaptyvumo, naujovių įdiegimo ir sklaidos, remiantis penkiapakopiu inovacijų taikymo modeliu, tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas, ypač gilinantis į negatyvios mokytojų reakcijos, kaip pasipriešinimo švietimo praktikos permainoms, priežastis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.