Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas
ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS
Herman Lombaerts
Elzbieta Osewska
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7530
PDF

Reikšminiai žodžiai

šeima
šeimos katechezė
visuomenė
religija
krikščionybė

Kaip cituoti

Lombaerts H. ir Osewska E. (2008) „Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 225-243. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7530.

Santrauka

Per pastaruosius keletą šimtmečių atrodė, kad religinis tapatumas ir etiniai tėvų bei vaikų santykių standartai yra neliečiami, tačiau drausminga ir doktriniškai gerai kontroliuojama Katalikų Bažnyčia Europoje dabar išgyvena permainų metą. Religingi tėvai ir mokytojai dažnai reiškia susirūpinimą dėl vaikų ir jaunuolių auklėjimo, nes būtent šeima yra ta vieta, kuri religijos ateitį visuomenėje garantuoja arba sunaikina.
Kadangi šeima šiuolaikinėje visuomenėje keičiasi tiek, kad netgi diagnozuojama jos, kaip pamatinės in- stitucijos, pabaiga, tradicinė šeimos katechezė patiria krizę. Šiuolaikinė įranga ar efektyvesni mokymo metodai neveiksmingi, nes iššūkiai yra fundamentalūs, susiję su globaliu asmeninės ir kolektyvinės sąmonės pasikeitimu. Įprastai edukacinei praktikai neduodant rezultatų, kyla alternatyvos klausimas.
Šio straipsnio tikslas – ištirti įvairius šeimos situacijos aspektus šių dienų Europoje ir aptarti, kuo ir kaip šiuolaikinės Europos kontekste katechezė gali padėti šeimai. Pirmoje dalyje pristatoma istorinė šeimos modelio raida; šeima analizuojama kaip sistema, kuri garantuoja visuomenės tvirtumą ir stabilumą. Antroje dalyje apžvelgiami katechezei kylantys iššūkiai dėl skirtingo gyvenimo būdo, vertybių ir moralinių standartų supratimo; pristatomas naujas požiūris į religinį ugdymą. Krikščioniškos bendruomenės kviečiamos reflektuoti savo tikėjimo unikalumą ir nustatyti, kas iš tiesų turi kokybinę reikšmę dabartiniame Europos kontekste; persvarstyti savo vaidmenį ir įnašą į žmonijos ir visuomenės raidą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.