Gabių mokinių identifikavimo problemos
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS
Agnė Brandišauskienė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7538
PDF

Reikšminiai žodžiai

gabumų samprata
tradicinė ir naujoji gabumų paradigma
gabumų identifikacijos būdai ir problemos

Kaip cituoti

Brandišauskienė A. (2007) „Gabių mokinių identifikavimo problemos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 42-50. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7538.

Santrauka

Vilniaus kolegijos dėstytoja
Socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. 8 5 279 00 42 

Straipsnyje pateikiamos šiuolaikinės gabumų koncepcijos (J. Renzulli, F. Gagne, A. Tannenbaum, R. Sternberg) ir aptariama gabumų sampratos paradigmų kaita. Remiantis tyrimų duomenimis, galima teigti, kad nuo tradicinio statinio gabumo vaizdinio yra linkstama į dinamišką, sąlygojamą genetinių, asmenybės ir aplinkos veiksnių, kuris daugiau konceptualizuoja nagrinėjamą reiškinį, bet nesumažina gabaus vaiko identifikavimo problemų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.