Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Straipsniai
Agnė Brandišauskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Aušra Daugirdienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Jūratė Česnavičienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Ramutė Bruzgelevičienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2020-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.44.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žemi mokymosi pasiekimai
neurodidaktika
socialinis, ekonominis ir kultūrinis kontekstas

Kaip cituoti

Brandišauskienė A., Daugirdienė A., Česnavičienė J. ir Bruzgelevičienė R. (2020) „Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 440, p. 99-113. doi: 10.15388/ActPaed.44.7.

Santrauka

Ieškant žemų mokymosi pasiekimų priežasčių ir įveikos būdų, svarbu remtis šiuolaikinių mokymo ir mokymosi procesų ir vaikų smegenų neurostruktūros tyrimų atradimais. Straipsnyje pristatomos teorinės įžvalgos, koks mokymas gali būti efektyvus, žvelgiant iš neurodidaktinės perspektyvos, apžvelgiami vaikų, augančių nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje, smegenų tyrimai ir keliami diskusiniai klausimai. Akivaizdu, kad yra abipusis reiškinys: mokymasis keičia smegenų struktūrą, o ji, savo ruožtu, daro įtaką mokymuisi. Todėl ypatingą reikšmę turi mokymo pobūdis, nes nuo jo gali priklausyti, kaip keisis mokinių smegenų neurostruktūra ląsteliniu lygmeniu. Mokant svarbu atsižvelgti į tam tikrus aspektus, susijusius su mokymo neurodidaktine veikla – sužadinimu, suvokimo skatinimu, atmintimi ir informacijos perkėlimu. Vis dėlto pripažįstame, kad dar lieka labai daug neatsakytų klausimų. Dauguma atliktų tyrimų tik įvardija žemų pasiekimų ir vieno iš jų veiksnio – nepalankios socialinės, ekonominės, kultūrinės aplinkos – sąsajas, tačiau labai trūksta darbų, kuriuose būtų tirta, kokios galimos intervencijos, teigiamai veikiančios šių mokinių sistemines struktūrines smegenų dalis ir padedančios kompensuoti galimus neurobiologinius skirtumus.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.