Lietuvos mokyklos istorijos vingiai
Straipsniai
Juozas Vaitkevičius
Publikuota 1991-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1991.01.9341
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogikos istorija
mokykla
švietimo reformos
sovietizacija

Kaip cituoti

Vaitkevičius J. (1991) „Lietuvos mokyklos istorijos vingiai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 10, p. 4-11. doi: 10.15388/ActPaed.1991.01.9341.

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiami 1940-1990 metų Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai. Vienas didžiausių ne tik politinių, bet ir sociokultūrinių lūžių įvyko 1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą. Mokykla ir visa švietimo sistema tapo valstybine, pasaulietine. Iki tol buvusi trylikametė bendrojo lavinimo mokykla sulyginama su sąjungine dešimtmete. Pertvarkomi ir mokymo planai. Vietoj tikybos, filosofijos pagrindų įvedamas rusų kalbos, Stalino konstitucijos, SSSR istorijos mokymas. Aukštosios mokyklos taip pat turėjo atitikti SSSR modelį. Sovietinė ideologija buvo skiepijama ne tik griaunant buvusią sistemą, uždarant iki tol veikusias vaikų ir jaunimo organizacijas, panaikinant pedagoginius leidinius, bet ir smurtu bei baime, pvz., pedagoginio personalo trėmimais, atleidimais iš darbo ir pan. Nacistinės okupacijos metais daug kur buvo bandoma grįžti prie nepriklausomoje Lietuvoje buvusio mokyklos modelio, tačiau pastarasis privalėjo pasižymėti provokiška dvasia. 1944 - 1953 m. Lietuvos sovietizaciją lydėjo nauja smurto banga. Ji palietė ir švietimą. Įveikus ginkluotą pasipriešinimą sovietizacijai, mokykla toliau reformuojama: keičiamas, turinys, metodai, mokymo formos. Tačiau dauguma šių pokyčių neatnešdavo laukiamų rezultatų. To priežastis buvo „iš viršaus“ nuleistos nepamatuotos direktyvos, skuba jas įgyvendinant, pedagogikos mokslo ignoravimas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.