Fizikos egzamino metodikos klausimu
Straipsniai
Edmundas Rupšlaukis
Bronislovas Bitinas
Publikuota 1998-12-21
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9443
PDF

Reikšminiai žodžiai

vidurinė mokykla
fizikos mokymas
fizikos egzaminas
egzamino metodika

Kaip cituoti

Rupšlaukis E. ir Bitinas B. (1998) „Fizikos egzamino metodikos klausimu“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 191-203. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9443.

Santrauka

Pateikiama kiekybinė ir kokybinė 1995-96 m.m. baigiamojo fizikos egzamino rezultatų analizė. Duomenys analizuoti kompiuterine programa PAULA. Skaičiuoti ne tik vienmačiai bei dvimačiai abiturientų aibės skirstiniai, bet ir atlikta testo užduočių faktorinė analizė (taikytas alfa faktorių metodas, kurį pasitelkus patikrinama užduočių sistemos vidinė struktūra), taip pat apskaičiuotos A ir B lygio žinių vienmatės intervalinės skalės; pirminių įverčių svoriai normuoti taip, kad skalė būtų graduojama nuo 0 (mokinys neatliko nė vienos užduoties) iki 1000 (mokinys gerai atliko visas užduotis). Svarbiausias pateiktos analizės rezultatas tai, kad parengtas pagrindas fizikos egzaminui standartizuoti. Turint galvoje, kad mokyklos fizikos kursas yra bemaž nusistovėjęs, pakankamai aiškūs bendrieji reikalavimai abiturientui, kuriam fizikos žinių prireiks toliau studijuojant, toks standartizavimas būtų pravartus. Kita vertus, ši analizė turi ir praktinės reikšmės, nes padeda tobulinti fizikos egzamino turinį, skatina geriau organizuoti patį egzaminą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.