Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą
Straipsniai
Stasys Jankevičius
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9534
PDF

Reikšminiai žodžiai

Veiklos motyvacija
profesijos pasirinkimas
profesinės vertybės
profesinis apsisprendimas.

Kaip cituoti

Jankevičius S. (2016) „Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 263-268. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9534.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis įvairių veiklos motyvacijos koncepcijų analize ir apibendrinimu, pateikiamas profesijos rinkimosi motyvacijai tinkamas sprendimo priėmimo modelis, pagrindžiama jo struktūra ir galimybė formuoti sprendimą remiantis informacija.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.