Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje
Straipsniai
Stasys Jankevičius
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9735
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis apsisprendimas
motyvacija
motyvacijos veiksniai
motyvai
submotyvai

Kaip cituoti

Jankevičius S. (2016) „Motyvų ir submotyvų sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 149-155. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9735.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis įvairių veiklos motyvacijos koncepcijų analize ir apibendrinimu, pateikiama motyvų ir kitų motyvacijos veiksnių (submotyvų) sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.