Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
Straipsniai
Artūras Blinstrubas
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9542
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokytojų ugdymas
universitetinės studijos
bendras išprusimas
būsimieji mokytojai.

Kaip cituoti

Blinstrubas A. (2016) „Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, p. 52-63. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9542.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas empirinis-statistinis tyrimas, kuriuo siekiama parengti teorinį pagrindą Lietuvos sociokultūrines sąlygas atitinkančiam Jaunuolių ir jaunų suaugusiųjų bendrojo išprusimo testui. Pateikiama trumpa teorinė bendrojo išprusimo sampratos ir diagnostinės prasmės analizė. Tyrimo rezultatais parodomos būsimųjų mokytojų bendrojo išprusimo diagnostikos galimybės, analizuojamos sėkmingų studijų universitete prognozavimo galimybės ir perspektyvos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.