Norvegijos parama švietimui: kaip panaudoti įvertinimą tobulinti paramos teikimą?
Straipsniai
Anne Welle-Strand
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9599
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimas
švietimo sistema
švietimo administravimas
parama
besivystančios šalys

Kaip cituoti

Welle-Strand A. (2003) „Norvegijos parama švietimui: kaip panaudoti įvertinimą tobulinti paramos teikimą?“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 72-84. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9599.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama paramos, teikiamos besivystančioms šalims, problema. Tačiau straipsnyje ši problema keliama iš paramą teikiančios šalies pozicijų. Autorė siekia išsiaiškinti, kiek šios paramos efektyvumui padidinti gali padėti įvairios švietimo sistemos vertinimo procedūros ir būdai, leidžiantys nustatyti teikiamos paramos poveikį. Autorė teigia, kad vienais atvejais įvairaus pobūdžio parama bei labdara efektyvi, kitais – mažiau efektyvi ar net apskritai abejotinas jos efektyvumas. Kartu išreiškia viltį, kad ateityje įmanomi teigiami pokyčiai, jei tam bus palanki politinė valia. Galima sakyti, kad tai pirmas tokio pobūdžio straipsnis, aktualus kiek Lietuvos, tiek pasaulio švietimo darbuotojams, besidomintiems švietimo problemomis ir siekiantiems efektyviai panaudoti tiek gaunamą įvairaus pobūdžio paramą, tiek jų pačių teikiamą kitoms mažiau išsivysčiusioms šalims.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai