Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis
Straipsniai
Ilona Kiaušienė
Vilniaus universitetas
Asta Mikalauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-05
https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.40
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

darnus vystymasis
darnaus vystymosi tikslai
kultūra
kultūros kuriama vertė

Kaip cituoti

Kiaušienė I. ir Mikalauskienė A. (2020) „Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis“, Informacijos mokslai, 890, p. 55-72. doi: 10.15388/Im.2020.89.40.

Santrauka

Įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus šalyse kultūra vaidina vis didesnį vaidmenį. Kultūros kuriama vertė svarbi kiekvienos šalies ekonomikai ir yra sudėtinė jos dalis. Straipsnis parengtas norint nustatyti ryšį tarp kultūros kuriamos vertės ir šalių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, atliekant detalią kultūros, kaip darnaus vystymosi dedamosios, konceptualizaciją. Konceptualizacija siekiama integruoti kultūrą į darnaus vystymosi koncepciją, suteikiant jai darnaus vystymosi vertinimo procese tris skirtingus vaidmenis. Straipsnyje išnagrinėti darnaus vystymosi tikslai bei jų sąsajos su kultūra, išryškinant rodiklius, kurie toliau panaudoti tyrime. Vertinant kultūros indėlį į šalies ekonomiką nustatytas kultūros įmonių skaičius, kultūros sektoriuje sukurta pridėtinė vertė bei apyvarta, siekiant palyginti užimtumo kultūros sektoriuje rodiklius skirtingose ES28 šalyse, apskaičiuoti Min / Max indeksai. Tyrimo metu nustatytos darnaus vystymosi tikslų ir kultūros kuriamos vertės sąsajos, naudojant ryšio stiprumo matą. Statistinė duomenų analizė neabejotinai patvirtina, kad kultūrinis indėlis įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus yra reikšmingas, nes visų trijų atvejų tyrimuose egzistuoja labai stiprus teigiamas ryšys tarp kultūrinės vertės indekso ir pasiektų darnaus vystymosi tikslų.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.