Mediatizacijos teorijos statuso komunikacijos tyrimuose problema
Žiniasklaida ir komunikacija
Kęstas Kirtiklis
Publikuota 2015-07-29
https://doi.org/10.15388/Im.2015.71.8330
PDF

Reikšminiai žodžiai

mediatizacija
medijų teorija
medijų logika
komunikacijos ir medijų tyrimai
komunikacijos teorija

Kaip cituoti

Kirtiklis K. (2015) „Mediatizacijos teorijos statuso komunikacijos tyrimuose problema“, Informacijos mokslai, 710, p. 25-34. doi: 10.15388/Im.2015.71.8330.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama mediatizacijos teorija ir jos statusas šiandieniuose komunikacijos moksluose. Nagrinėjamas šios teorijos santykis su masinės komunikacijos tyrimų tradicija ir klasikine medijų teorija, aptariamos svarbiausios mediatizacijos teorijos srovės – (1) institucinė ir (2) socialinio konstruktyvizmo, bei joms būdingos mediatizacijos sampratos, paremtos (1) medijų logikos ir (2) metaproceso koncepcijomis. Straipsnyje siūloma šiandienę mediatizacijos teoriją laikyti ne tiek empirija grįstu socialinės tikrovės aprašymu, kiek apriorine holistine aiškinimo teorija, pateikiančia metodologinį medijų ir visuomenės sąveikos tyrimų pagrindą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.