T. 80 (2017): Informacijos mokslai

T. 80 (2017)

Informacijos mokslai
Publikuota 2018-07-04

Straipsniai

Lijana Stundžė
Įvadinis žodis
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160
7-9
PDF
Lilija Kublickienė
Lygios moterų ir vyrų galimybės pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
10-30
PDF
Dovainė Buschmann
Blogiau nei komunizmas? Diskursinė „anti-gender“ mobilizacijos strategija Lietuvoje
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
31-49
PDF
Ilona Michailovič
Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė
Santraukos peržiūros 460 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
50-60
PDF
Monika Čeponytė | Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Seksistinių nuostatų reikšmė seksualinio priekabiavimo atpažinimui
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
61-80
PDF
Aurelija Novelskaitė | Raminta Pučėtaitė | Rasa Pušinaitė-Gelgotė
Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
81-89
PDF
Vilija Stanišauskienė | Aistė Urbonienė
Informacinių technologijų studentų profesinio identiteto raiška lyčių aspektu
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
90-104
PDF
Lijana Stundžė
Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
105-118
PDF
Julija Eidukevičiūtė
Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
119-135
PDF
Aurelija Novelskaitė | Raminta Pučėtaitė | Rasa Pušinaitė-Gelgotė
Lyties dimensija socialiniame versle: Lietuvos socialinių verslininkių patirtys
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
136-146
PDF