T. 88 (2020): Informacijos mokslai

T. 88 (2020)

Informacijos mokslai
Publikuota 2020-04-29

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-6
PDF

Straipsniai

Rimvydas Laužikas | Darius Plikynas | Vytautas Dulskis | Leonidas Sakalauskas | Arūnas Miliauskas
Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Santraukos peržiūros 499 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161 | Straipsnio (HTML) peržiūros 138
Marija Stonkienė | Erika Janiūnienė
Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui
Santraukos peržiūros 593 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Regina Varnienė-Janssen | Albertas Šermokas
Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Virginija Šidlauskienė | Rasa Pocevičienė
Diskriminacinių nuostatų įveika – būtina prielaida moterų dalyvavimui priimant ekonominius sprendimus
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Oksana Pavlova
Organizacinės kultūros sąsajos su šiuolaikiniu žmogiškųjų išteklių valdymu organizacijoje
Santraukos peržiūros 1137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 753 | Straipsnio (HTML) peržiūros 233
Kristina Kulikauskienė | Laima Liukinevičienė
Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299 | Straipsnio (HTML) peržiūros 123
Aurelija Ulbinaitė | Justas Gribovskis
Žinių valdymo procesų ir verslo procesų integracijos sąveikos vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 541 | Straipsnio (HTML) peržiūros 183