T. 88 (2020): Informacijos mokslai

T. 88 (2020)

Informacijos mokslai
Publikuota 2020-04-29

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
1-6
PDF

Straipsniai

Rimvydas Laužikas | Darius Plikynas | Vytautas Dulskis | Leonidas Sakalauskas | Arūnas Miliauskas
Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Marija Stonkienė | Erika Janiūnienė
Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Regina Varnienė-Janssen | Albertas Šermokas
Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Virginija Šidlauskienė | Rasa Pocevičienė
Diskriminacinių nuostatų įveika – būtina prielaida moterų dalyvavimui priimant ekonominius sprendimus
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Oksana Pavlova
Organizacinės kultūros sąsajos su šiuolaikiniu žmogiškųjų išteklių valdymu organizacijoje
Santraukos peržiūros 677 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Kristina Kulikauskienė | Laima Liukinevičienė
Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Aurelija Ulbinaitė | Justas Gribovskis
Žinių valdymo procesų ir verslo procesų integracijos sąveikos vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49