Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskretusis universalumas
Fiziniai mokslai
Daina Baravykienė
• Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius
Antanas Garbaliauskas
Šiaulių valstybinė kolegija
Virginija Garbaliauskienė
Šiaulių universitetas
Publikuota 2020-12-07
https://doi.org/10.21277/jmd.v50i2.296
PDF

Reikšminiai žodžiai

elipsinė kreivė
elipsinių kreivių L funkcija
ribinė teorema
diskretusis universalumas

Kaip cituoti

Baravykienė D., Garbaliauskas A. ir Garbaliauskienė V. (2020) „Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskretusis universalumas“, Jaunųjų mokslininkų darbai , 50(2), p. 46-50. doi: 10.21277/jmd.v50i2.296.

Santrauka

Straipsnyje įrodyta elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskrečiojo universalumo teorema silpnojo tikimybinių matų konvergavimo prasme analizinių funkcijų erdvėje. Nagrinėjamas analizinės funkcijos aproksimavimas postūmiais LE (s + imh), čia kompleksinio kintamojo menamosios dalies postūmiai įgyja reikšmes iš diskrečiosios aibės, pavyzdžiui, aritmetinės progresijos. Fiksuotas skaičius h > 0 pasirenkamas taip, kad exp{2πk/h} būtų iracionalusis skaičius visiems kZ \{0} . Elipsinių kreivių L funkcijų išvestinės diskrečiojo universalumo įrodymas remiasi diskrečiąja ribine teorema tikimybinių matų silpnojo konvergavimo prasme analizinių funkcijų erdvėje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.