Vokiečių kalbos refleksyvinių veiksmažodžių reikšmės kaita
Straipsniai
Justina Daunorienė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Klbt.2007.7559
PDF

Kaip cituoti

Daunorienė J. (2007) „Vokiečių kalbos refleksyvinių veiksmažodžių reikšmės kaita“, Kalbotyra, 570, p. 62-70. doi: 10.15388/Klbt.2007.7559.

Santrauka

Straipsnyje iškeliama problema, kad šiuolaikinės kalbotyros darbuose, nagrinėjančiuose sangrąžinių veiksmažodžių grupę, labai mažai dėmesio skiriama istorinei šių veiksmažodžių analizei. Nuosekli formų ir reikšmių apžvalga suteiktų galimybę tiksliau paaiškinti šiandieninėje kalboje vartojamas sangrąžines veiksmažodžių konstrukcijas. Didžioji straipsnio dalis skiriama atskirų vokiečių kalbos sangrąžinių veiksmažodžių reikšmių analizei, polisemijos problemai, bandoma nustatyti įvykusius reikšmės kitimus bei jų priežastis ir juos iliustruoti kalbos vartojimo pavyzdžiais iš įvairių vokiečių kalbos raidos periodų. Atlikta analizė reikšmės kitimus leidžia skirstyti į tris pagrindines grupes: kitimai dėl pasikeitusio veiksmažodžio aktantų išsidėstymo, dėl sangrąžinės formos praradimo ir dėl veiksmažodžio vartojimo metaforizuota reikšme.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.