T. 59 (2008): Kalbotyra

T. 59 (2008)

Kalbotyra
Publikuota 2008-12-29

Straipsniai

Inesa Šeškauskienė | Vaiva Žeimantienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
8-9
PDF
Liudmila Arcimavičienė
Moralės metafora: gretinamoji politinio diskurso analizė
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
11-19
PDF
Vita Banionytė
Veiksnio bei veiksnio frazės ir tarinio bei tarinio frazės savybės vokiečių dalykinėje ir mokslinėje kalboje
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
20-29
PDF
Lina Bikelienė
Priežastinių konektorių vartojimas tekstuose, parašytuose anglų kalbos besimokančių lietuvių
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
30-37
PDF
Nida Burneikaitė
Metadiskursas magistro darbuose, parašytuose gimtąja ir negimtąja anglų kalba
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 545
38-47
PDF
Aleksej Burov
Laiko suvokimo problema viduramžių pasaulietinėje ir religinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
48-56
PDF
Justina Daunorienė
Tarp sangrąžos ir pasyvo: dviejų vokiečių kalbos sangrąžinių konstrukcijų analizė
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
57-65
PDF
Hans-Harry Drößiger
Žodžio LIEBE lizdo indėlis į meilės konceptualizavimą vokiečių meilės lyrikoje
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
66-76
PDF
Jonė Grigaliūnienė
Anglistikos studijos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
98-108
PDF
Michael Heidbreder
Germanistika Vilniaus universitete. Disciplinos mokslo istorija iki 1941 metų
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
109-118
PDF
Violeta Kalėdaitė
Savitas lietuvių kalbos egzistencinių sakinių tipas– BKI konstrukcija
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
128-137
PDF
Daumantas Katinas
Apie gretinamosios leksikologijos sąvoką ir metodus
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
138-146
PDF
Laima Erika Katkuvienė
Ar verta kreipti dėmesį į įvadines mokslinio darbo dalis?
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
147-153
PDF
Eglė Kontutytė
Ar yra praktinė kalbotyros kalba? Bandymas vertikaliai suskirstyti kalbotyros kalbą kaip dalykinę kalbą
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
164-174
PDF
Saulius Lapinskas
Aluzyviniai frazeologizmai ir jų leksikografinis žymėjimas
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
175-182
PDF
Olena Lazarenko
Phraseologismen als Quelle der Wortbildun
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
183-191
PDF
Alja Lipavic Oštir | Sabina Jurkas
Funktionaler Bilingualismus an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
192-201
PDF
Virginija Masiulionytė | Diana Šileikaitė
Gudrumo raiška vokiečių ir lietuvių frazeologijoje
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
202-212
PDF
JoAnne Neff | Caroline Bunce | Emma Dafouz | Javier Gallego | Juan Pedro Rica | Marta Genis | Anne McCabe
The Question of Descriptors for Academic Writing in European Language Framework: a Critical View
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
213-221
PDF
Agnieszka Nowicka
Dealing with Communicative Problems in English as a Lingua Franca
Santraukos peržiūros 467 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
222-230
PDF
Lina Plaušinaitytė
Jokūbo Brodovskio žodyno neleksikografiniai šaltiniai
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
231-241
PDF
Wolfgang Pöckl
Internationalismen und Kleinsprachen
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
242-252
PDF
Danguolė Satkauskaitė
Brūkšnelio reikšmė sudurtinių žodžių įsitvirtinimui kalboje
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
253-260
PDF
Inesa Šeškauskienė
Lingvistinio tyrimo kalba: ar galime kalbėti apie perkeltinę reikšmę?
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
271-280
PDF
Junichi Toyota
Re-Evaluating Comparison between English and Ger­man: Indo-European Perspectives
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
281-289
PDF
Skaistė Volungevičienė
Metaforinė kolokacija: tarp metaforos ir frazeologizmo
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
290-297
PDF
Lucyna Wille
Elements of Culture of Reference in Translation / Elemente der Bezugskultur in der Übersetzung
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
298-305
PDF
Vaiva Žeimantienė
Apie lietuvių kalbos reikiamybės dalyvio vartojimą ir reikšmę gretinant su vokiečių kalba
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
306-312
PDF