T. 59 (2008): Kalbotyra

T. 59 (2008)

Kalbotyra
Publikuota 2008-12-29

Straipsniai

Inesa Šeškauskienė | Vaiva Žeimantienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
8-9
PDF
Liudmila Arcimavičienė
Moralės metafora: gretinamoji politinio diskurso analizė
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
11-19
PDF
Vita Banionytė
Veiksnio bei veiksnio frazės ir tarinio bei tarinio frazės savybės vokiečių dalykinėje ir mokslinėje kalboje
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
20-29
PDF
Lina Bikelienė
Priežastinių konektorių vartojimas tekstuose, parašytuose anglų kalbos besimokančių lietuvių
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
30-37
PDF
Nida Burneikaitė
Metadiskursas magistro darbuose, parašytuose gimtąja ir negimtąja anglų kalba
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
38-47
PDF
Aleksej Burov
Laiko suvokimo problema viduramžių pasaulietinėje ir religinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
48-56
PDF
Justina Daunorienė
Tarp sangrąžos ir pasyvo: dviejų vokiečių kalbos sangrąžinių konstrukcijų analizė
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
57-65
PDF
Hans-Harry Drößiger
Žodžio LIEBE lizdo indėlis į meilės konceptualizavimą vokiečių meilės lyrikoje
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
66-76
PDF
Jonė Grigaliūnienė
Anglistikos studijos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
98-108
PDF
Michael Heidbreder
Germanistika Vilniaus universitete. Disciplinos mokslo istorija iki 1941 metų
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
109-118
PDF
Violeta Kalėdaitė
Savitas lietuvių kalbos egzistencinių sakinių tipas– BKI konstrukcija
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
128-137
PDF
Daumantas Katinas
Apie gretinamosios leksikologijos sąvoką ir metodus
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
138-146
PDF
Laima Erika Katkuvienė
Ar verta kreipti dėmesį į įvadines mokslinio darbo dalis?
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
147-153
PDF
Eglė Kontutytė
Ar yra praktinė kalbotyros kalba? Bandymas vertikaliai suskirstyti kalbotyros kalbą kaip dalykinę kalbą
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
164-174
PDF
Saulius Lapinskas
Aluzyviniai frazeologizmai ir jų leksikografinis žymėjimas
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
175-182
PDF
Olena Lazarenko
Phraseologismen als Quelle der Wortbildun
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
183-191
PDF
Alja Lipavic Oštir | Sabina Jurkas
Funktionaler Bilingualismus an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
192-201
PDF
Virginija Masiulionytė | Diana Šileikaitė
Gudrumo raiška vokiečių ir lietuvių frazeologijoje
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
202-212
PDF
JoAnne Neff | Caroline Bunce | Emma Dafouz | Javier Gallego | Juan Pedro Rica | Marta Genis | Anne McCabe
The Question of Descriptors for Academic Writing in European Language Framework: a Critical View
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
213-221
PDF
Agnieszka Nowicka
Dealing with Communicative Problems in English as a Lingua Franca
Santraukos peržiūros 432 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
222-230
PDF
Lina Plaušinaitytė
Jokūbo Brodovskio žodyno neleksikografiniai šaltiniai
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
231-241
PDF
Wolfgang Pöckl
Internationalismen und Kleinsprachen
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
242-252
PDF
Danguolė Satkauskaitė
Brūkšnelio reikšmė sudurtinių žodžių įsitvirtinimui kalboje
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
253-260
PDF
Inesa Šeškauskienė
Lingvistinio tyrimo kalba: ar galime kalbėti apie perkeltinę reikšmę?
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
271-280
PDF
Junichi Toyota
Re-Evaluating Comparison between English and Ger­man: Indo-European Perspectives
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
281-289
PDF
Skaistė Volungevičienė
Metaforinė kolokacija: tarp metaforos ir frazeologizmo
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
290-297
PDF
Lucyna Wille
Elements of Culture of Reference in Translation / Elemente der Bezugskultur in der Übersetzung
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
298-305
PDF
Vaiva Žeimantienė
Apie lietuvių kalbos reikiamybės dalyvio vartojimą ir reikšmę gretinant su vokiečių kalba
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
306-312
PDF