Apie sintaksiškai savarankiško netiesioginio referato struktūrą ir nuosakų vartojimą vokiečių ir lietuvių kalbų politiniuose kontekstuose
Straipsniai
Jurgita Sinkevičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Klbt.2009.7626
PDF

Kaip cituoti

Sinkevičienė J. (2009) „Apie sintaksiškai savarankiško netiesioginio referato struktūrą ir nuosakų vartojimą vokiečių ir lietuvių kalbų politiniuose kontekstuose“, Kalbotyra, 600, p. 66-75. doi: 10.15388/Klbt.2009.7626.

Santrauka

Straipsnyje lyginami sintaksiškai savarankiško netiesioginio referato raiškos būdai vokiečių ir lietuvių kalbose. Taip vadinamas sintaksiškai savarankiškas netiesioginis referatas suprantamas kaip referento perteikta informacija savarankiškuose sakiniuose, t.y. be kito asmens kalbą įvedančių sakinių ar frazių.
Tyrimas parodė, kad vokiečių kalboje skirtingai nei lietuvių šis reiškinys yra gan dažnas (38%), lietuvių kalboje jis aptinkamas pakankamai retai (2%). Tiek vokiečių, tiek lietuvių kalbose sintaksiškai savarankiškas netiesioginis referatas realizuojamas savarankiškuose sakiniuose, skirtumas glūdi tame, kad vokiečių kalboje pagrindinis išskiriamasis referato bruožas yra tariamoji nuosaka, o lietuvių kalboje esamojo laiko bevardės giminės dalyvis esą vartojamas ir kaip netiesioginės nuosakos forma, ir kaip modalinė dalelytė kartu tiek su tiesiogine, tiek su tariamąja nuosakomis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.