T. 26 Nr. 3 (1975): Kalbotyra

T. 26 Nr. 3 (1975)

Kalbotyra
Publikuota 1975-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Turinys
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
5–6
PDF

Straipsniai

L. Drazdauskienė
Fatinės (kontakto užmezgimo) kalbos turinys ir sociolingvistiniai ypatumai anglų ir lietuvių kalbose
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
19–25
PDF
R. Pavilionis
On “the Global” Conception of Meaning
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
27–34
PDF
В. П. Сырохватова
Фонологическое состояние /j/ в древнеанглийский период
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
45–50
PDF
L. Valeika
Semantiniai sakinių tipai lietuvių ir anglų kalbose
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
51–64
PDF
S. Giriūnienė
Rytų Prūsijos XVI–XVIII a. lietuviškų raštų leksikos germanizmų fonetinė adaptacija. I. Vokalizmas
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
83–94
PDF
Е. Кузмицкене
Apie turinio ir formos struktūras skirtingose kalbose
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
95–101
PDF
Л. Маузене
Эволюция сравнений в новеллах Г. Келлера “Люди из Зельдвилы”
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
113–117
PDF
L. Petravičius
Sintaksinė daiktavardžio grupės funkcija XIX–XX a. vokiečių mokslinės literatūros tekstuose
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
119–124
PDF
W. Spiewok
Semantische Konsequenzen morphologischer Dubletten beim deutschen Substantiv
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
125–135
PDF
Ю. Вилутис
К вопросу о прономинализации в современном немецком языке
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
137–143
PDF
S. Čepukėnienė
Daiktavardžio forma prancūzų kalbos gramatikose, išleistose Vilniuje XVIII–XIX a.
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
145–150
PDF
S. Čepukėnienė
Prancūzų kalbos gramatikų, išleistų Vilniuje 1774–1832 metais, metodologiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
151–157
PDF
И. Микенайте
Apie analitinių žodžių darybą
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
159–165
PDF
Ю. Ороховацкий
Единство музыки стиха и содержания
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
167–172
PDF
Б. Скиркевичюте
Apie būdvardžio-epiteto prepoziciją ir postpoziciją
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
173–182
PDF
Б. Скиркевичюте
Emocionalinių būdvardžių vieta sakinyje
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
183–191
PDF
Н. Тейберене
Tikslą reiškiančios konstrukcijos “à + inf” ypatumai
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
193–202
PDF
Н. Тейберене
Место обстоятельства цели, выраженного pour + inf
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
203–212
PDF
Jonas Dumčius
Ryšys tarp senovės graikų kalbos veiksmažodžio pirminių ir antrinių galūnių
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
213–214
PDF
А. Степонавичюс
Языковое изменение и проблемы диахронической фонологии
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
215–243
PDF
И. И. Мейксинайте
К проблеме сложного глагольного сказуемого
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
245–256
PDF
И. И. Мейксинайте
Структура и семантика - факторы, определяющие грамматическую форму
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
257–266
PDF
Tamara Silman (nekrologas)
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
267–268
PDF
Vaclovas Baravykas (nekrologas)
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
269
PDF
Kronika
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
270–271
PDF