T. 27 Nr. 3 (1976): Kalbotyra

T. 27 Nr. 3 (1976)

Kalbotyra
Publikuota 1976-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
Turinys
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
5–6
PDF

Straipsniai

17–23
PDF
А. Драздаускас
Связoчность, служебность, полнозначность
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
25–30
PDF
41–47
PDF
R. Pavilionis
Apie tikrąją semantikos objektų sritį
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
49–55
PDF
L. Pažūsis
Anglų kalbos gramatinė interferencija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
57–62
PDF
A. Pilka
Kvantorinių žodžių all, any, every, each klausimu
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
63–72
PDF
I. Steponavičiūtė
Stilistiniai būsimojo laiko atitikmenys lietuvių ir anglų kalbose
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
73–81
PDF
L. Valeika
Keletas pastabų apie abstrakčius sakinius lietuvių ir anglų kalbose
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
83–86
PDF
L. Petravičius
Daiktavardžio grupės linksnis XIX–XX a. vokiečių mokslinės periodikos kalboje
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
135–140
PDF
С. Плаушинайтис
Древневерхненемецкий перфект в функции относительного предшествования
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
141–151
PDF
J. Vilutis
Artikelio problema gotų kalboje
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
153–160
PDF
Д. Чебялис
Генезис партитивного артикля во французском языке
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
161–169
PDF
Д. Чебялис
Замена форм множественного числа артикля uns, unes формой des
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
171–176
PDF
Р. Яскунайте
К вопросу о глагольном управлении
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
185–190
PDF
Л. Рапшите
Perifrazės struktūros klausimu
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
191–200
PDF
Б. Скиркевичюте
Būdvardžio, turinčio konkrečią reikšmę prepozicija ir postpozicija
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
201–209
PDF
Н. Тейберене
Некоторые особенности целевой конструкции “рour + Infinitif”
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
221–228
PDF
А. Степонавичюс
О механизме звуковых изменений
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
241–262
PDF
Г. Д. Филановский
“Большой англо-русский словарь” (фразеологическая часть)
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
263–267
PDF
Kronika
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
269–271
PDF