Keletas pastabų apie abstrakčius sakinius lietuvių ir anglų kalbose
Straipsniai
L. Valeika
Publikuota 1976-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21809
PDF

Kaip cituoti

Valeika, L. (tran.) (1976) “Keletas pastabų apie abstrakčius sakinius lietuvių ir anglų kalbose”, Kalbotyra, 27(3), pp. 83–86. doi:10.15388/Knygotyra.1976.21809.

Santrauka

Pagal veiksnio funkciją sakiniai skirstomi į konkrečius ir abstrakčius. Pvz.: Strutis greitai bėga (abstraktus), nes veiksnys reiškia visą klasę; Šis strutis greitai bėga (konkretus), nes veiksnys reiškia konkretų objektą. Straipsnyje bandoma parodyti, kad lietuvių ir anglų kalbose ne tik konkretūs, bet ir abstraktūs sakiniai teikia daiktavardinių junginių. Daiktavardžių derivacija yra sąlygojama dvejopo pobūdžio faktorių: komunikatyvinių ir ekstralingvistinių.

PDF