T. 29 Nr. 1 (1978): Kalbotyra

T. 29 Nr. 1 (1978)

Kalbotyra
Publikuota 1978-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
Turinys
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12

Straipsniai

Juozas Abaravičius
Implikacijos ypatumai J. Baltušio “Parduotose vasarose”
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
7–14
PDF
Ema Geniušienė
Apie kuriuos ne kuriuos lietuvių kalbos naudininkinius veiksmažodžius ir jų atitikmenis anglų kalboje
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
15–18
PDF
Aleksas Girdenis | Arnoldas Piročkinas
Jonas Jablonskis – dialektologas
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
19–28
PDF
Otilija Kosienė
Uteniškių tarmės balsinės fonemos
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
29–40
PDF
Gražina Rosinienė
Žmogaus sudėjimo, jėgos, sveikatos, amžiaus, veiklumo ir darbštumo apibūdinimas zoonimais
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
41–51
PDF
Petras Rumšas
Lietuvių aritmetikos terminai XIX amžiuje
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
52–60
PDF
Marija Strimaitienė | Aleksas Girdenis
Priebalsių junginių trukmė kaip atvirosios sandūros indikatorius bendrinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
61–68
PDF
Žaneta Urbanavičiūtė
Priebalsių t, d, n ir b, p, m, v kietinimas lietuvių kalbos tarmėse
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
69–78
PDF
Zigmas Zinkevičius
Dėl dviejų antrojo asmens įvardžio formų
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
79–82
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių kalbos raidžių dažnumas publicistikos tekstuose
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150
83–95
PDF
Aleksas Girdenis
Audicinė lietuvių kalbos ilgųjų balsių klasifikacija
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
96–97
PDF
Zigmas Zinkevičius
Kodėl dalis rytų aukštaičių trumpina kirčiuotų ilgųjų galūnių vokalizmą
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
97–99
PDF
Algirdas Degutis
Reikšmė ir komunikacinė kalbos funkcija
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
100–103
PDF
Jurgis Dovydaitis
Priebalsiai d’, t’ ir g’, k’ pietų Lietuvoje
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
103–107
PDF
Jonas Palionis
L. Hjelmslevo lietuviški laiškai
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
108–112
PDF
Vytautas Būda
Lietuvių kalbos gramatika. T. III. Sintaksė. V., “Mokslas”, 1976, 1016 p.
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
113–121
PDF
Vladas Žulys | Aleksas Girdenis
Replika
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
122
PDF
Kronika
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
123–126
PDF