T. 40 Nr. 3 (1989): Kalbotyra

T. 40 Nr. 3 (1989)

Kalbotyra
Publikuota 1989-12-01

Pradžios puslapiai

Rеdаkсinė kolegija
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
Turinys
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
3–4
PDF

Straipsniai

Vytautas Ambrazas
Dangerutis Čebelis ir šiuolaikinės kalbotyros problemos
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
5–7
PDF
Vytautas Balaišis
Dėl Klaipėdos vardo kilmės
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
8–14
PDF
Genovaitė Batarūnienė
Apie dalyvinį priedėlį ankstyvajame dabartinės vokiečių aukštaičių kalbos periode
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
15–22
PDF
Stefa Čepukėnienė
La ca tégorie du cas dans les grammaires françaises éditées à Vilnius dans les années
Santraukos peržiūros 8 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
23–27
PDF
Рута Каталинайте
К вопросу о словарном составе французской технической литературы
Santraukos peržiūros 8 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
34–40
PDF
Лариса Куревич | Гинтаутас Повилайтис
Влияние темпа речи на акустические и артикуляторные характеристики немецких удвоенных согласных
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
41–47
PDF
Gediminas Lankauskas
Syntactic and Semantic Characteristics of English Verbs with the Prefix Out-
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
48–52
PDF
Saulius Lapinskas
Zur analyse der deutschen und litauischen aufenthaltsortsbezogenen lokal-relationalen zustandsverben
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
53–58
PDF
Снегуоле Либерене
Глагольные формы в тeкcтe
Santraukos peržiūros 8 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
59–64
PDF
74–77
PDF
Ирена Норкайтене
Функциональная грамматика и понятие функции
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
78–82
PDF
Laima Rapšytė | Danguolė Juozapavičiūtė
L’image hyperbolique de l’univers dans “La chanson de Roland”
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
83–87
PDF
Laima Rapšytė | Danguolė Juozapavičiūtė
Comment un élément de la langue devient un procédé stylistique (des conjunctions dans “La chanson de Roland”)
Santraukos peržiūros 8 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
88–92
PDF
Birutė Strakšienė
Kai kurie būdvardžio prepozicijos ir postpozicijos aspektai dabartinėje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
93–97
PDF
Nijolė Teiberienė
Dabartinės prancūzų kalbos įvairovė ir sudėtingumas (prancūzų kalbos lygmenys)
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
98–106
PDF
Ina Meiksinaitė | Virginija Šlekienė
K. Donelaičio posmai J. Bobrovskio romane “Lietuviški fortepijonai”
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
119–124
PDF
Olimpija Armalytė
Steponavičius A. English Historical Phonology. Moscow: Vyshaya shkola, 1987. 208 p.
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
125–130
PDF
N. Teiberienė | G. Bartkus
Regina Jaskūnaitė
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
135
PDF
Н. Тейберене
Хроника
Santraukos peržiūros 8 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
136–137
PDF