T. 34 Nr. 1 (1983): Kalbotyra

T. 34 Nr. 1 (1983)

Kalbotyra
Publikuota 1983-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
Turinys
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
3–4
PDF
Turinys
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
3–4
PDF

Straipsniai

Lilija Anusienė
Kirčiuotų ilgųjų balsių trukmė lietuvių bendrinės kalbos frazėse
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
5–13
PDF
Lilija Anusienė
Kirčiuotų ilgųjų balsių trukmė lietuvių bendrinės kalbos frazėse
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
5–13
PDF
Jonas Bukantis
Fonologiniai šalutiniai kirčiai ir kirčio tipai pietų žemaičių varniškių tarmėje
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
14–23
PDF
Jonas Bukantis
Fonologiniai šalutiniai kirčiai ir kirčio tipai pietų žemaičių varniškių tarmėje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
14–23
PDF
Genovaitė Kačiuškienė
Šiaurės panevėžiškių murmamųjų balsių fonetinės ypatybės, distribucija ir fonologinė interpretacija
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
24–38
PDF
Genovaitė Kačiuškienė
Šiaurės panevėžiškių murmamųjų balsių fonetinės ypatybės, distribucija ir fonologinė interpretacija
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
24–38
PDF
Regina Kliukienė
Atviroji sandūra ir jos fonetinė realizacija šiaurės žemaičių tarmėje
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
50–60
PDF
Regina Kliukienė
Atviroji sandūra ir jos fonetinė realizacija šiaurės žemaičių tarmėje
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
50–60
PDF
Marija Strimaitienė
Išorinė atviroji sandūra bendrinėje lietuvių kalboje (audicinis tyrinėjimas)
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
61–66
PDF
Marija Strimaitienė
Išorinė atviroji sandūra bendrinėje lietuvių kalboje (audicinis tyrinėjimas)
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
61–66
PDF
Валерия Вайткявичюте
Lietuvių kalbos priegaidžių tyrinėjimo klausimu
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
67–75
PDF
Валерия Вайткявичюте
Lietuvių kalbos priegaidžių tyrinėjimo klausimu
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
67–75
PDF
Saulius Ambrazas
Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
76–84
PDF
Saulius Ambrazas
Priesaginės darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
76–84
PDF
Vytautas Būda
Vientisinio sakinio nuolaidos santykiai
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
85–96
PDF
Vytautas Būda
Vientisinio sakinio nuolaidos santykiai
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
85–96
PDF
Dalija Tekorienė
Lietuvių kalbos būdvardžio semantinis valentingumas
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
97–107
PDF
Dalija Tekorienė
Lietuvių kalbos būdvardžio semantinis valentingumas
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
97–107
PDF
Vida Žilinskienė
Skoliniai lietuvių publicistikoje
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
108–116
PDF
Vida Žilinskienė
Skoliniai lietuvių publicistikoje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
108–116
PDF
Aleksas Girdenis
Lietuvių bendrinės kalbos prozodinių skiemens tipų santykiniai dažnumai
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
117–118
PDF
Aleksas Girdenis
Lietuvių bendrinės kalbos prozodinių skiemens tipų santykiniai dažnumai
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
117–118
PDF
Guido Michelini
Morfologinių opozicijų nežymėtojo nario antrinė funkcija ir istorinis prezensas
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
119–120
PDF
Guido Michelini
Morfologinių opozicijų nežymėtojo nario antrinė funkcija ir istorinis prezensas
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
119–120
PDF
Vladas Žulys
Dar trumpai dėl norminių tariamosios nuosakos formų
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
120–121
PDF
Vladas Žulys
Dar trumpai dėl norminių tariamosios nuosakos formų
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
120–121
PDF
Ema Geniušienė
Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. - V.: Mokslas, 1979, 213 p.
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
122–129
PDF
Ema Geniušienė
Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. - V.: Mokslas, 1979, 213 p.
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
122–129
PDF
Bonifacas Stundžia
A. Girdenis. Fonologija.- V.: Mokslas, 1980, 216 p.
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
129–132
PDF
Bonifacas Stundžia
A. Girdenis. Fonologija.- V.: Mokslas, 1980, 216 p.
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
129–132
PDF
Danutė Tarvydaitė
Kronika
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
133–135
PDF
Danutė Tarvydaitė
Kronika
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
133–135
PDF