Knygotyra

Knygotyra

ISSN 0204-2061 | eISSN 2345-0053

Žurnalo tematika. Knygotyra yra mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir kitų dokumentinių medijų, taip pat ir skaitmeninių, tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.). Knygotyroje skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai, išeinantys birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis, dėl tekstų kitomis kalbomis reikėtų tartis su redkolegija.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse.
BASE
BHO (Book History Online)
CNKI
CORE
Dimensions
DOAJ
EBSCO (Library, Information Science and Technology Abstracts,
EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)
Google Scholar (h5-index 4; h5-median 6)
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
JournalTOCs
Lituanistika
Microsoft Academic
MLA International Bibliography
QOAM
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit
Scinapse
Ulrich’s Web
Scopus

0.1
2019CiteScore
 
 
34th percentile
Powered by Scopus

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2019 – 2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis.

Istorija. Knygotyra nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, nuo 1970 m. – Knygotyra). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos ir Baltijos regiono bei kitų šalių knygos ir kitų medijų tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas Informacijos mokslų pavadinimu. 1990–2002 m. Knygotyra buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.