MOTERS LEKTŪRA VIDURAMŽIŲ LIETUVOJE: KUNIGAIKŠTIENĖ ONA IR DARATOS IŠ MONTAU „GYVENIMAS“
Straipsniai
Gita Drungilienė
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10015
PDF

Reikšminiai žodžiai

skaitymas
šventieji
šventųjų „gyvenimai“
Lietuvos didžioji kunigaikš­tienė Ona
palaimintoji Darata iš Montau
Jonas iš Marienverderio

Kaip cituoti

Drungilienė G. (2016) „MOTERS LEKTŪRA VIDURAMŽIŲ LIETUVOJE: KUNIGAIKŠTIENĖ ONA IR DARATOS IŠ MONTAU ,GYVENIMAS‘“, Knygotyra, 660, p. 21-36. doi: 10.15388/kn.v66i0.10015.

Santrauka

Straipsnis skiriamas šaltiniuose užfiksuotai žinutei, kaip 1400 metais lanky­damasi Marienverderyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto žmona Ona gavo dvi knygeles apie palaimintosios Daratos iš Montau gyvenimą. Remian­tis Daratos kanonizacijos dokumentais ir kitais šaltiniais siekiama atskleis­ti, kokiomis aplinkybėmis bei kokias knygas gavo kunigaikštienė Ona ir ką tai pasako apie ją pačią. Tyrime pristatytas Daratos dvasingumas ir kultas, kurio atgarsiai pasiekė Lietuvą, aptariamos jos nuodėmklausio ir hagiogra­fo Jono iš Marienverderio parašytos knygelės – „daratianos“ repertuaras, nagrinėjamas Daratos kanonizacijos proceso bylos liudytojų paminėtas Onos lankymasis Marienverderyje bei pamaldumas Daratai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.