LIETUVOS ŽYDŲ SKAITYMO KULTŪROS TRANSFORMACIJOS XIX A . – XX A . PIRMOJE PUSĖJE
Straipsniai
Lara Lempertienė
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10016
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Lempertienė L. (2016) „LIETUVOS ŽYDŲ SKAITYMO KULTŪROS TRANSFORMACIJOS XIX A . – XX A . PIRMOJE PUSĖJE“, Knygotyra, 660, p. 37-45. doi: 10.15388/kn.v66i0.10016.

Santrauka

Straipsnis skiriamas pasikeitimams, aptariamu laikotarpiu patirtiems Lietuvos žydų bendruomenės, naudojusios knygą kultūriniais ir edukaciniais tikslais. Modernėjimo procesas atne­šė naujų, besiskiriančių nuo tradicinei bendruomenei būdingų žydų knygos turinio, formų bei funk­cionavimo idėjų. Pasikeitimai iš pradžių buvo inicijuoti žydų Apšvietos veikėjų, o nuo XX amžiaus jų dvasiniais įpėdiniais tapo įvairios visuomenės grupės – tiek iš tradicinio bendruomenės segmento, tiek iš sekuliarių, socialiai aktyvių bei kitokių jėgų. Transformavosi tiek knygų spausdinimas (re­pertuaro plėtotė, naujų auditorijų ir jų poreikių projektavimas, pasaulio literatūros ir mokslo darbų vertimų pagausėjimas, žydų vaikų literatūros „bumas“), tiek knygų vartojimas (spartus įvairiarūšių bibliotekų tinklo plėtojimas, senų knygų, kaip kultūros objektų, saugojimas kultūros ir švietimo or­ganizacijų archyvuose ir kt.). Straipsnyje supažindinama su procesais ir reiškiniais, suformavusiais Vilniaus ir Lietuvos žydų skaitytojų auditoriją kaip diferencijuotą, daugiakalbę, turinčią gausius skaitymo poreikius ir aukštus skaitymo produkcijos reikalavimus. Taip pat aptariama šių kultūrinių poreikių tenkinimo būdų raida. Nacių okupacija sunaikino šią bendruomenę kaip unikalią visumą, tad šiandien įvairiose Lietuvos bibliotekose išlikę spaudiniai gali padėti atkurti žydų bendruomenės dvasinį gyvenimą, kai jis dar buvo aktyvus ir organiškas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.